De (her)vormende school

Boek

Ons onderwijs staat voor grote uitdagingen die ons dwingen om ons onderwijsstelsel bij te stellen en te hervormen. Het nieuwste boek, dat werd vormgegeven door Prof. Dr. Kristof De Witte (KUL, visiting fellow Itinera) en Prof. dr. Jean Hindriks (UCL, senior fellow Itinera), biedt inzicht in enkele belangrijke hervormingen in het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs. Meer concreet gaat het in op de hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen, het M-decreet, het ‘Pacte d’Excellence’, de lerarenopleiding en het duaal leren. Het staat ook stil bij buitenlandse ervaringen die inspirerend kunnen zijn voor onze eigen hervormingen.

Naast hervormen schenken we ook aandacht aan het vormen van leerlingen, en meer bepaald aan het ideaal dat het ‘Pacte d’Excellence’ voorschrijft: dat van een eerlijke en efficiënte school. Ten slotte gaat dit boek dieper in op de digitale transitie van onze scholen, en op selectie, inschrijvingsgelden en het aanbod van het hoger onderwijs. De (her)vormende school is toegankelijk voor het grote publiek.

Benieuwd naar de inhoud? Bekijk hier de inhoudstafel, de inleiding en de biografie van de auteurs die meewerkten aan het boek.

Verkrijgbaar in de boekhandel

Online bestellen

Auteur

Kristof De Witte

Kristof De Witte is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, en bijzonder hoogleraar via de leerstoel ‘Effectiveness and Efficiency of Educational Innovations’ aan UNU-MERIT van de Universiteit Maastricht. Kristof De Witte is ook een Fellow van het CESifo Netwerk (Ludwig-Maximilians-University en Ifo Institute). Aan de KU Leuven is hij programmadirecteur van de Educatieve Master in de Economie, en directeur van het facultaire onderzoekscentrum ‘Leuven Economics of Education Research’ (LEER). De onderzoeksinteresses van Kristof De Witte omvatten onderwijseconomie, performantiemeting en vroegtijdig schoolverlaten. Hij publiceerde zijn werk in talrijke internationale tijdschriften.

Jean Hindriks

Jean Hindriks studeerde economie aan de Universiteit van Namen en behaalde er ook zijn doctoraat. Hij is voormalig gastdocent aan de universiteit van Exeter en aan de Queen Mary universiteit van Londen en is thans senior fellow bij het Itinera Institute. Hij is tevens professor economie aan de Université Catholique de Louvain. Hij fungeerde ook als co-directeur van het Center of Operations Research and Economics (CORE) en als directeur van de bachelorsopleiding Economie en Management aan de UCL. Als mede-uitgever van talrijke academische tijdschriften en lid van het panel van fiscale experts van het Internationaal Muntfonds, heeft hij ook verschillende boeken geschreven alsook talloze artikelen over publieke financiën en politieke economie. Op regelmatige basis verschijnt hij in de media over zaken als onderwijs, publieke financiën en begroting. Hij was lid van de pensioencommissie 2020-2040 nu lid van de Academische Raad voor het Pensioenbeleid.