Selectieve flexibiliteit en de duale arbeidsmarkt in tijden van creatieve destructie

Opinie

De bestrijding van werkloosheid is een prioriteit van zowat elke regering. Desondanks blijft de werkloosheidsgraad in West-Europa vaak onaanvaardbaar hoog, ondanks aanzetten tot hervorming van de arbeidsmarkt. Johan Albrecht onderzoekt waarom selectieve hervorming van de arbeidsmarkt niet de gewenste resultaten geeft.