Samenwerking tussen de generaties moet uitmonden in nieuw ‘grand design’ voor onze welvaartstaat

Opinie

De vergrijzing is nog maar net voelbaar, en de eerste generatieconflictjes steken de kop al op. De maatschappelijke breuklijnen zullen niet langer verticaal, maar tussen de verschillende leeftijdsgroepen lopen. In dit opiniestuk analyseert Brieuc Van Damme waar de recente verontwaardiging van jongeren vandaan komt en stelt een nieuw ‘grand design’ van onze welvaartsstaat voor waarbij de samenwerking tussen generaties centraal staat.

Bijlage(n)