‘Roekeloos’ – Nieuw boek van Ivan Van de Cloot

Info

Waarom iedere burger het recht heeft om verontwaardigd te zijn: de financiële crisis doorgelicht

Over Roekeloos schreef Geert Noels, hoofdeconoom bij Econopolis, het volgende:

"Ivan Van de Cloot is technisch misschien wel de meest onderlegde econoom van België. Zijn academische kennis combineert hij met veel praktijkervaring in financiële en economische materies. Zijn rechtvaardigheidsgevoel heeft hem opstandig gemaakt in de financiële crisis van 2008 en de jaren erna. Die crisis is niet uit de hemel gevallen, maar is het gevolg van roekeloosheid bij mensen die het vertrouwen hadden van gewone burgers, werknemers en spaarders.

In de luchtvaart wordt elk accident nauwkeurig geanalyseerd en desnoods het toestel terug samengesteld uit de miljoenen stukjes die achterblijven na een crash. In de afgelopen jaren stortte het systeem in, maar niemand deed de moeite van een forensische analyse. Integendeel, zij die het betrachten, mogen rekenen op tegenwerking van verschillende hoeken.

Dat het boek hier ligt, is dus ondanks tegenkanting, intimidatie, intransparantie en complexiteit van de materie. Roekeloos is geschreven om de financiële sector veiliger te maken, zodat we crashes niet als normaal gaan beschouwen en om wat hij het roekeloze noemt ook in andere domeinen (zoals de politiek) tegen te gaan."

Het boek 'Roekeloos' kan u via deze link bestellen.

Op 9 oktober stelt Ivan Van de Cloot zijn boek voor in Gent. Meer informatie

Hieronder kan u de eerste pagina's van het boek inkijken: