Pas het systeem van de woonbonus aan

Het Itinera Institute becijferde dat de fiscale lasten op nieuwbouw in ons land oplopen tot 106 % van de resource kost van de nieuwbouwwerkzaamheden (exclusief de bouwgrond).De woonbonus – een fiscale uitgave met een actuele waarde van ongeveer € 33 000 bij 2 ontleners – mildert de fiscale druk op nieuwbouw van 106% tot 60%.Voor de aankoop van bestaande woningen heeft de woonbonus vooral een prijsopdrijvend effect. Het Itinera Institute stelt voor om de woonbonus voor bestaande woningen geleidelijk aan af te bouwen.

De nieuwbouwproductie daalt, ondanks de woonbonus. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar bijkomende woningen zodat de kloof tussen vraag en aanbod toeneemt. Bovendien komt de nieuwbouwproductie verder onder druk door de dure overheidsregulering (in het bijzonder de evolutie naar een lager energiepeil). De schaarste aan woningen neemt alleen maar toe waardoor de vastgoed- en private huurprijzen dreigen te stijgen. Vanuit woonbeleid is dit geen optimaal scenario. Een verhoging van de nieuwbouwproductie is noodzakelijk. De woonbonus is hiervoor niet het beste instrument.

Itinera stelt voor om de woonbonus voor nieuwbouw te vervangen door een BTW-verlaging op de eerste schijf van € 150.000 van de bouwkost, en dit zowel voor eigenaars- bewoners als voor investeerders-verhuurders.

Bijlage(n)