Groothandelsprijzen stabiel ondanks sluiting oude elektriciteitscentrales?

Analyse

In de komende 15 jaar worden in Centraal-West Europa (CWE) veel oude elektriciteitscentrales gesloten. 80 tot 116 GW oud kapitaal zal de markt verlaten. Toch zal deze voorziene phase-out niet leiden tot fors hogere groothandelsprijzen voor elektriciteit in 2030.

Indien de dalende trend van de elektriciteitsvraag zich bestendigt en gepaard gaat met een sterke groei van de hernieuwbare capaciteit vinden we in 2030 groothandelsprijzen die vergelijkbaar zijn met het huidige prijsniveau. Zelfs bij een CO2-prijs van € 60/ton is een elektriciteitsprijs van € 50/MWh in 2030 niet uit te sluiten.
Bij dergelijke prijsverwachtingen blijven investeringen achterwege en worden bevoorradingsrisico’s bestendigd. Maar ook bij krapte door een meer ambitieuze phase-out van oud kapitaal vinden we dezelfde risico’s inzake energiezekerheid…
Een bijsturing van het huidige marktmodel is aangewezen om de energiezekerheid te garanderen en de energietransitie te ondersteunen.

In bijlage vindt u een samenvatting van het rapport over de evolutie van de elektriciteitsprijzen in Europa.

Bijlage(n)