Gezin in België betaalt 6 200 euro per jaar meer aan belastingen dan gezin in onze buurlanden

Persbericht

Geen compensatie door extra uitgaven aan sociale bescherming en gezondheidszorg

Itinera vergelijkt de betaalde belasting per inwoner en per gezin in België met de buurlanden. België staat tweede in de ranglijst van de totale fiscale druk. Dit betekent dat een gezin in ons land per jaar € 6 200 meer betaalt aan belastingen dan de gezinnen in onze buurlanden. Het verschil met Duitsland bedraagt € 7 274 per jaar (of bijna een kleine stadsauto).De hoge fiscale druk beperkt de koopkracht van de Belgische gezinnen en wordt niet gecompenseerd door hogere overheidsbestedingen aan sociale bescherming en gezondheidszorg. Denemarken heeft een hogere fiscale druk dan België maar besteedt per inwoner jaarlijks € 5 267 meer aan sociale bescherming dan België. Ons land besteedt relatief veel middelen aan de werking van de vele overheidsdiensten en aan economische ondersteuning (waaronder subsidies). Duitsland besteedt veel minder aan economische ondersteuning maar boekt wel betere economische resultaten. Itinera roept de regering op het Belgische politieke model van hoge belastingen en bestedingen aan te pakken, in plaats van de BTW op elektriciteit, als men echt wakker ligt van onze koopkracht.

Fiscale kloof van 6 200 euro per jaar

Op basis van de cijfers die recentelijk voor 2012 bekend werden, vergelijkt Itinera de betaalde belasting per inwoner en per huishouden in België met de buurlanden. Men veronderstelt hierbij dat elk economisch huishouden bestaat uit 2,4 personen wat toelaat de totale betaalde belastingen per huishouden of gezin te berekenen. Uit Tabel 1 blijkt dat de totale fiscale ontvangsten in ons land ongeveer € 188 miljard impliceren dat de Belg gemiddeld € 17 232 aan belastingen betaalt. Per gezin komt dit neer op € 41 358 aan betaalde belastingen per jaar. In onze buurlanden genieten de huishoudens van een lagere fiscale druk. In Duitsland betaalt het gemiddelde huishouden in 2012 geen € 41 358 aan belastingen maar slechts € 34 048, wat neerkomt op een verschil van € 7 274 voor één jaar. Met dit verschil koop je jaarlijks bijna een kleine stadsauto. Ook de Nederlanders en de Fransen betalen minder belastingen dan de Belgen. Gemiddeld bedraagt de fiscale kloof met de buurlanden ongeveer € 6 200 per jaar. Het fiscale beleid van di Rupo I zal die trend wellicht nog versterken.

 

Tabel 1 – Verschil in belastingen per huishouden tussen België en de buurlanden (2012)

 

 

Totale belastingsontvangsten (milj €)

Betaalde belasting per inwoner (€)

Betaalde belasting

per huishouden (€)

Verschil met

België

België

188 700

17 232

41 358

 

Frankrijk

1 034 400

15 896

38 152

3 206

Duitsland

1 161 000

14 201

34 084

7 274

Nederland

279 300

16 774

40 259

1 099

Verenigd

Koninkrijk

 

730 240

 

11 696

 

28 072

 

13 286

Bron; eigen berekening op basis van Eurostat (Government Revenu, update 9.12.2013) en de veronderstelling dat elk huishouden bestaat uit 2,4 personen / Opm: fiscale data voor 2012 zijn nog niet finaal en kunnen later gecorrigeerd worden

Geen compensatie door extra uitgaven aan sociale bescherming en gezondheidszorg

België geeft per inwoner veel minder uit aan sociale bescherming en aan gezondheidszorg dan Denemarken. Het verschil bedraagt maar liefst € 5 267 per inwoner per jaar. Uit tabel 2 blijkt dat Duitsland per inwoner per jaar bijna € 800 minder besteedt aan sociale bescherming en gezondheidszorg. Bij de omrekening naar een huishouden van 2,4 personen, komt dit neer op een verschil van € 1 920 per jaar: minder dan een derde van het belastingvoordeel. Het Verenigd Koninkrijk besteedt ongeveer € 2 000 per inwoner minder aan sociale bescherming en gezondheidszorg. Frankrijk en Nederland besteden per inwoner meer aan sociale bescherming en gezondheidszorg dan België.

Tabel 2 – Totale overheidsbestedingen aan sociale bescherming en gezondheidszorg, uitgedrukt in Euro per inwoner (2011)

 

 

Sociale bescherming

(€/inwoner)

Gezondheidszorg

(€/inwoner)

Eurozone

5 716

2 094

Denemarken

10 892

3 607

België

6 577

2 655

Duitsland

6 215

2 232

Frankrijk

7 306

2 530

Nederland

6 193

3 053

Verenigd Koninkrijk

4 981

2 233

Zweden

8 513

2 886

Bron: Eurostat (2013). General government expenditures in 2011 – Focus on the functions ‘social protection’ and ‘health’. Statistics in Focus 9/2013

Gezinnen in Duitsland, Nederland en Frankrijk betalen minder belastingen dan in België en dit gaat niet ten koste van aanzienlijk lagere overheidsbestedingen aan sociale bescherming en gezondheidszorg. Britse huishoudens betalen veel minder belastingen maar genieten wel minder overheidsbestedingen aan sociale bescherming en gezondheidszorg.

Meer ingezet op werking overheidsdiensten en subsidies

In het Belgische systeem gaan relatief veel middelen naar de overheidsdiensten zelf – 15% van de overheidsbestedingen t.o.v. 13,8% in Eurozone – en aan economische steunmaatregelen zoals allerhande subsidies (12,3% t.o.v. 8,4%). De Duitse regering besteedt slechts 7,8% van haar fiscale ontvangsten aan economische doeleinden, waaruit andermaal blijkt dat economische succes niet afhangt van veel dure overheidsinitiatieven om de economie te ondersteunen

 

Voor meer info neem contact op met professor Johan Albrecht (Senior Fellow Itinera) 04976/511543

Lees het rapport op www.itinerainstitute.org