Geluk en politiek: een pleidooi voor helder denken

Analyse

Zeggen dat de hoogte van het BBP onze beste maatstaf voor welzijn is, is even krom geredeneerd als zeggen dat het Bruto Nationaal Geluk onze beste maatstaf is, aldus Frank Vandenbroucke in een reactie op de discussietekst van Marc De Vos over geluk en politiek.