Fiscale stimulansen voor O&O

Voorstel

Itinera pleit voor een regelmatige evaluatie van de innovatiesteun in ons land gezien het stijgend belang en budgettaire kosten.
Criteria die niet mogen vergeten worden zijn onder meer eenvoud, transparantie, voorspelbaarheid en lage administratieve lasten. De huidige maatregelen schieten vaak tekort op het vlak van gebruiksvriendelijkheid. Vooral de maatregelen op het vlak van de (partiële) vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O-personeel uit Lijst 1 (doctor in de exacte of toegepaste wetenschappen, doctor in de geneeskunde of burgerlijk ingenieur) blijken duidelijk effect te hebben. Extra middelen kunnen prioritair hier verder aangewend worden.

Er is een duidelijke noodzaak van coördinatie tussen de gewesten en de federale overheid over het geheel van de verleende overheidssteun.
Een keuze tussen het belastingkrediet en de verhoogde investeringsaftrek lijkt zich op te dringen. Het niet langer beperken van de maatregel tot de O&O-investeringen met een milieuvriendelijk karakter (maar eventueel enkel voor aanschaf van octrooien en de investeringsuitgaven voor O&O) kan zinvol zijn.

Conclusie is dat we beter de middelen concentreren op wat het beste werkt maar dan wel kunnen overgaan tot hogere bedragen om werkelijke impact te genereren.

Ten slotte is het noodzakelijk dat aandacht wordt geschonken aan mogelijke wisselwerkingen tussen fiscale stimuli en andere beleidsmaatregelen ter bevordering van O&O en innovatie.