Fiscale hervorming voor jobcreatie en duurzame economie is prioritair

Persbericht

Het verschuiven van de belastingdruk naar andere bronnen dan arbeid moet de absolute prioriteit zijn. De uitdaging voor de volgende regering is een meer rechtvaardige fiscaliteit die op een transparante wijze stimulansen geeft aan de economie.
Itinera pleit voor een belastinghervorming die budgettair realistisch is. Verschillende pistes werden op het vlak van kostprijs en herverdeling geanalyseerd