Een economisch veiligheidsbeleid: een evenwichtsoefening tussen openheid en veiligheid

Is het een teken van gedegen strategisch inzicht om de overname van aandelen van belangrijke bedrijven of essentiële infrastructuren door buitenlandse aandeelhouders onbeperkt toe te laten, of getuigt dit van een naïeve open-grenzen-politiek?

Waar ligt het evenwicht tussen het vermijden van de valkuilen van protectionisme of economisch nationalisme, en een verstandig beleid over de hefbomen van daadwerkelijke zeggenschap in essentiële infrastructuren of bedrijven die we als kernbedrijven in onze economie beschouwen?

Hebben we er een beleidsmatige visie op, of wachten we af, zoals toen in 2016 bleek dat tientallen gemeenteraadsleden binnen Eandis plots een stem moesten uitbrengen voor of tegen de overname van 14% van de aandelen van deze intercommunale vereniging?

De deal ging niet door. Maar: anderhalf jaar later staan we niet veel verder met een beleid rond buitenlandse directe investeringen. Het is nochtans een heikele zaak geworden, ook al omdat vaak buitenlandse mogendheden, van het type … Rusland of China achter zulke overnames schuilgaan.
Hoog tijd voor een transparent beleid met correcte parameters!

We zijn nog niet vertrouwd met begrippen zoals economische soevereiniteit, maar hoe wenselijk is het om aandelen te laten overnemen op basis van potentiële politiek-strategische motieven van de overnemer? Is het niet logisch een beleid te hebben over de economische zeggenschap die we hier willen houden? Het kan snel gaan over de continuïteit van essentiële infrastructuren, datalekken of strategische afhankelijkheden van buitenlandse mogendheden, om nog van economische spionage te zwijgen.

Itinera publiceert de wetenschappelijke analyse van Prof Dr Cind Du Bois, hoogleraar aan de Konklijke Militaire School, over dit heikele thema dat te weinig beleidsaandacht krijgt van onze overheden. Itinera wenst het thema op de politieke agenda te plaatsen, met aanbevelingen voor een doordacht en transparant beleid, met correct analyse van elk dossier en risico of opportuniteit, en sector-specificiteit.

Het gaat er niet om de grenzen te willen sluiten, dat zou nefast zijn in een land dat veel welvaart ontleent aan zijn exportcapaciteit. Noch misplaatst patriottisme, noch protectionisme kunnen zulk beleid schragen. Maar we moeten wel helder zijn over het correct geformuleerd veiligheidsbelang voor onze economie.

Contact:
Visiting Fellow Cind Du Bois (0473/83.32.31) en Chief Economist Ivan Van de Cloot (0478/43.47.17)

Bijlage(n)