De inzet van 25 mei

Itinera pleit voor gedurfd realisme: wat zijn de beleidsprioriteiten die ná de verkiezingen op de lijsten van de onderhandelaars moeten staan? Dit was de insteek van de Itinera-verkiezingsreeks. Gedurende 9 weken presenteerde Itinera voor de beleidsdomeinen energie, belastingen, werk, financiering KMO’s, gezondheidszorg, pensioenen, competitiviteit, onderwijs en ouderenzorg concrete “must-do’s” voor de komende regeerperiode. Bekijk ons compilatierapport en onze presentatie