De begroting en de kostprijs van het Europees Parlement

Analyse

Om de vijf jaar (2014, 2019) kunnen de burgers van de lidstaten van de Europese Unie (EU) een nieuw Europees Parlement verkiezen. Het parlement is het wetgevende orgaan van de EU en de burgers van de 27 lidstaten, na de brexit, zullen in mei 2019, 705 parlementsleden verkiezen.

De financiering van het Europees Parlement is een onderdeel van de algemene begroting van de Europese Unie. De eigen inkomsten en alle uitgaven van het Europees Parlement maken volledig deel uit van de algemene begroting van de Unie.

 

 

Dit rapport van Prof. dr. Herman Matthijs onderzoekt de volgende vragen meer gedetailleerd:
– hoe is de begroting van het Europees Parlement sinds 2003 geëvolueerd?
– hoe wordt de begroting van het Europees Parlement besteed?
– kan men de kosten van het Europees Parlement met die van andere parlementen vergelijken?
– hoe zijn de kosten per Europarlementslid geëvolueerd?

Bijlage(n)