De rol van burgerparticipatie in een democratisch systeem

Op vraag van de Commissie voor de democratische vernieuwing en burgerschap gaf algemeen directeur Leo Neels een uiteenzetting in de Senaat. De hoorzitting ging over de noodzaak om het democratisch systeem te moderniseren met meer burgerparticipatie. Prof. dr. Leo Neels wees er de Senaat op dat we geen probleem hebben met inspraak en participatie van de burgers maar wel aan de output-zijde: het nemen van beslissingen en het uitvoeren van maatregelen. Burgers hebben vooral nood aan perspectief dat politiek ook concrete zaken realiseert. Vervolgens hoort bij onderbouwd beleid ook een evaluatie ex-post van de resultaten. Essentieel is dat uit zo’n evaluatie conclusies getrokken worden door beleid  bij te sturen. Op die manier kan de politiek veel aan geloofwaardigheid winnen. Het gebrek aan evaluatie en goed bestuur, het niet formuleren van heldere doelstellingen en slechte particratie  ondermijnen het vertrouwen in de politiek.

Bijlage(n)