Bevrijd het geluk van de politiek

Geluk is terug van weg geweest, zowel in de wetenschappen als in de politiek. Terwijl de economie een systeemcrisis beleeft, is het klimaat rijp voor een expliciete geluksagenda die de samenleving doelbewust richting persoonlijk welzijn wil sturen. Dit essay – de eerste discussiebijdrage in de reeks “Back to Basics” – omarmt geluk als een relevante beleidsbekommernis maar contesteert fundamenteel de termen en de doelstellingen van de actuele geluksrevival. Het eindigt met een oproep om geluk niet te politiseren, maar integendeel verstandig te faciliteren.

Bijlage(n)