België scoort ondermaats in internationale indexen

Persbericht

Itinera publiceert vanaf vandaag 30 internationale indices die landen vergelijken op diverse vlakken, gepubliceerd door instellingen als de Wereldbank, het Wereld Economisch Forum, de OESO en buitenlandse denktanks. In bijlage vindt u een extract met 7 van deze indices, online staan ze alle 30 verzameld.

Deze 30 indices, gebaseerd op “facts and figures”, vertellen een gelijklopend verhaal.

De Ease of doing business-index plaatst België   op plaats 52, ná landen als Kosovo, Hongarije, Rusland en Armenië.  Deze index meet liefst 120 indicatoren, verdeeld over 11 thematische sets. Veel West-Europese landen doen het veel beter, nog verontrustender is dat België 10 plaatsen is gezakt sinds vorig jaar.

De Competitiveness index van het Wereld Economisch Forum plaatst België 20ste, terwijl Nederland en Duitsland op de 4de en 5de plaats staan. Er is geen enkele objectieve reden voor dergelijk verschil.

De conclusie is dat België nog héél veel potentieel heeft om beter te doen.

Deze internationale indexen tonen hoe regeringen van andere landen en buitenlandse bedrijfsleiders naar ons land kijken. Gelet op onze open economie, zijn zij medebepalend voor de toekomstige welvaart van ons land.

Ook al hebben we veel veranderd en zijn er hervormingsprogramma’s, het globale internationale beeld rangschikt België slechts in de (lagere) middenmoot.

Itinera beoogt de bevordering van beter bestuur in België, om onze welvaartscreatie te verbeteren. De internationale indexen tonen hoe noodzakelijk een meer ambitieuze beleidsvoering is voor ons land. Dé vraag is: hoe snel stijgen we 30 plaatsen in de Ease of Doing Business-index, of nog: hoe snel staat België tussen Nederland en Duitsland in de Competitiveness-index van het WEF?

Heldere doelstellingen, duidelijke stappenplannen, goede maatstaven. Laat dàt de inspiratie zijn voor de politieke partijen en voor de kiezers bij de volgende wetgevende verkiezingen in 2019. Itinera zal deze indexen blijven opvolgen, en over de voortgang rapporteren.

Voor Itinera is een eerste vooruitblik naar de verkiezingen in 2019 die van bijzonder belang zijn voor België. In januari publiceert Itinera daartoe EEN PLAN VOOR HET LAND.

Voor verdere informatie kunt u de auteurs, Leo Neels en Simon Ghiotto, bereiken op het nummer 0495 50 40 60.

Bijlage(n)