Ambitieus preventiebeleid nodig om escalatie kost chronische aandoeningen te temperen

Persbericht

De factuur van de vier belangrijkste chronische aandoeningen in de EU loopt op tot bijna € 500 miljard of ongeveer 35% van de totale uitgaven aan gezondheidszorg. Naast deze directe medische kost is er een hoge indirecte niet-medische kost – voornamelijk als gevolg van verliezen in productie en productiviteit – van € 321 miljard in 2015 (2,2 % van het Europese BBP). Het potentieel van een sterk preventiebeleid is gelukkig zeer attractief. Wetenschappelijke analyses laten toe te concluderen dat ongeveer de helft van de chronische aandoeningen vermeden kan worden bij het opteren voor een gezonde levensstijl. Een ambitieus preventiebeleid is de sleutel tot dit potentieel.

Bij een ongewijzigd beleid kan de directe medische kost van chronische aandoeningen toenemen met 38% tegen 2030 en met 84% tegen 2050. Maar zelfs een ambitieus preventiebeleid kan niet vermijden dat de kosten van de belangrijkste chronische aandoeningen zullen stijgen, namelijk met 26% in 2030 en met 48% in 2050.

Prof. dr. Johan Albrecht, senior fellow van Itinera, en Désirée Vandenberghe (Ugent) berekenden het aandeel van de kostprijs van chronische aandoeningen in de totale uitgaven aan gezondheidszorg en onderzochten de impact van preventie op de verwachte evolutie van de kost van chronische aandoeningen.

Contact

Senior fellow Johan Albrecht en Désirée Vandenberghe: 0476/51.15.43.