2014-19: naar een doelgericht gezondheidsbeleid met collectieve ambitie

Analyse

De duurzaamheid van ons gezondheidszorgsysteem staat op het spel. In de komende legislatuur moet een meerjarenstrategie voor het gezondheidsbeleid worden ontwikkeld. Itinera brengt in het rapport “Naar een doelgericht gezondheidsbeleid met collectieve ambitie” de belangrijkste prioriteiten in kaart. Duidelijk is dat we meer zullen moeten doen met minder middelen. Dit kan als we ervoor kiezen om het zorgsysteem anders en vooral slimmer te organiseren. Voor Itinera staan drie principes centraal: (1) Kwaliteit van zorg: via publieke rapportering van zorgresultaten en toegevoegde waarde in het betalingssysteem van artsen en ziekenhuizen; (2) De patiënt: door te evolueren naar een horizontaal zorgcontinuüm; en (3) Het team: door te investeren in personeel en zorginnovatie.

Bijlage(n)