Krachtlijnen voor meer werk én minder armoede: sociale bescherming in tijden van arbeidsdiversiteit

Analyse

In “Work 4.0 and the future of labour law” schetst Marc De Vos de grote ontwikkelingen in ons arbeidsbestel en de implicaties voor het arbeidsrecht. Hij doet dat op groot canvas.
Deze bijdrage biedt een uitwerking van een aantal belangrijke punten die in dat paper aan bod komen. Er zijn ook een aantal belangrijke aanvullende elementen denk ik.
Ten eerste vertrek ik van de vaststelling dat het Belgische arbeidsbestel – want dat is de specifieke focus in deze bijdrage – nog sterk achterloopt op ontwikkelingen die al decennia bezig zijn en die in veel andere landen al tot een fundamentele herijking hebben geleid in arbeidsmarktregulering en sociale zekerheid. Ons arbeidsbestel blijft nog sterk geschoeid op de (veronderstelde) noden van een kostwinner in economische setting die fundamenteel anders was dan deze die we vandaag aantreffen, a fortiori deze waar we naar evolueren. In ons denken manifesteert zich die inertie zich ook.

Een rapport van Prof. dr. Ive Marx.

Bijlage(n)