Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Op vraag van de Commissie voor de democratische vernieuwing en burgerschap gaf algemeen directeur Leo Neels een uiteenzetting in de Senaat. De hoorzitting ging over de noodzaak om het democratisch …
Analyse

Boeken

Hoe de coronacrisis de veerkracht van onze economie en samenleving kan versterken Corona is/was in de eerste plaats een gezondheidscrisis, dat spreekt voor zich.…
Boek

Opinie

Georganiseerde verantwoordelijkheid na corona shock? Johan Albrecht, Universiteit Gent & Itinera Institute Wordt 2020 een uitzonderlijk economisch rampjaar of toch een kanteljaar dat ingrijpende hervormingen inleidt? Een gedurfd en adequaat herstelbeleid kan de grote schade door de lockdowns op middellange termijn beperken. Klinkt logisch bij een economische k…
Opinie
De wereld na Trump De kans dat Donald Trump binnen dik twee maanden wordt herkozen tot president van de Verenigde Staten van Amerika lijkt klein. De kans dat het Amerika na Trump er sterk anders zal uitzien dat het Amerika onder Trump lijkt nog kleiner. Ik vrees dat we ook na Trump zullen leven in de wereld van Trump. In de wereld na Trump ligt Amerika onverkort o…
Opinie
Nieuwe massawerkloosheid Het ziet er steeds meer naar uit dat corona diepe gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. De hoop op een snel herstel is ingeruild voor de vrees van een diepe recessie met langzame heling over meerdere jaren. Als die verwachting uitkomt, staat onze arbeidsmarkt voor het eerst sinds lang voor de uitdaging van massale crisis…
Opinie

Meest gelezen

Zeggen dat het verwarrende tijden zijn, kan alleen maar een eufemisme zijn. Het mogen echter geen chaotische tijden worden. Wat we vandaag nodig hebben, hoe moeilijk ook, is rationaliteit e…
Analyse
Noodplan. Aan de slag! België heeft nood aan een haalbaar relanceplan om ons land uit de coronacrisis te loodsen. Itinera pleit in haar coronaplan onder meer voor: …
Analyse
Medische expertise onderbouwt het coronabeleid. Dat is goed. Goed beleid rust op verantwoordelijkheid die beleidsmakers nemen, en vertrouwen dat ze geven. Goed beleid biedt altijd persp…
Opinie

Itinera YouTube Channel