Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Noodplan. Aan de slag! België heeft nood aan een haalbaar relanceplan om ons land uit de coronacrisis te loodsen. Itinera pleit in haar coronaplan onder meer voor: …
Analyse

Boeken

Hoe de coronacrisis de veerkracht van onze economie en samenleving kan versterken Corona is/was in de eerste plaats een gezondheidscrisis, dat spreekt voor zich.…
Boek

Opinie

Er was een tijd, geen vijftien jaar geleden, toen de Europese Unie als een nieuwe wereldleider werd gezien. Ziedaar een landenclub die vreedzaam tien Oost-Europese landen en een rist kandidaat-landen tot het opgeven van de nationale soevereiniteit had bewogen. Ziedaar een model van politieke invloed zonder macht, van ‘soft power’ die landen in zijn kielzog meetrekt. Een Europese dro…
Opinie
Het wordt met de week duidelijker dat de globalisering corona niet zal overleven. Met ‘globalisering’ bedoel ik een internationaal kader dat handel en concurrentie faciliteert en reguleert, gestoeld op de overtuiging dat daarbij de welvaart en het welzijn van alle deelnemende landen gebaat zijn. Voor corona was er al Donald Trump, zelfverklaarde economische nationalist, en zijn ping…
Opinie
Onze sociale zekerheid wordt soms vergeleken met een hangmat. Zo’n beeld overschat het comfort dat sociale bijstand & werkloosheidsuitkeringen bieden, maar het klopt wel dat ons land te veel gesubsidieerde inactiviteit kent. Op de piek van de coronacrisis hadden we zo’n 1.2 miljoen tijdelijk werklozen, maar zij kregen geen structurele begeleiding, een gemiste kans! Er is nood aa…
Opinie

Meest gelezen

Zeggen dat het verwarrende tijden zijn, kan alleen maar een eufemisme zijn. Het mogen echter geen chaotische tijden worden. Wat we vandaag nodig hebben, hoe moeilijk ook, is rationaliteit e…
Analyse
Noodplan. Aan de slag! België heeft nood aan een haalbaar relanceplan om ons land uit de coronacrisis te loodsen. Itinera pleit in haar coronaplan onder meer voor: …
Analyse
Medische expertise onderbouwt het coronabeleid. Dat is goed. Goed beleid rust op verantwoordelijkheid die beleidsmakers nemen, en vertrouwen dat ze geven. Goed beleid biedt altijd persp…
Opinie

Itinera YouTube Channel