Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Om de vergrijzing te betalen, moeten we meer, langer en harder werken. Deze aanbevelingen uit rekenmodellen houden geen rekening met de vaststelling dat slechts een klein deel van de huidige werkne…
Analyse

Boeken

Itinera en Uitgeverij Polis nodigen u uit voor de presentatie van
Boek

Opinie

Herinnert u zich de G1000? In 2011 was dit initiatief voor politieke participatie maandenlang mediavoer. Schrijvers en mediafiguren trokken de kar. Wetenschappers steunden de rekrutering van burgers voor representatieve deliberatie. Beleidsexperts, waaronder uw dienaar, hielpen geselecteerde burgers met inhoudelijke voorbereiding. Alles in het teken van een burgertop die helaas een burg…
Opinie
Nederland heeft een Verantwoordingsdag, waarop de regering aan het parlement rekenschap geeft van haar beleid. Ook wij kunnen zo’n dag gebruiken. Een democratie kan alleen functioneren als verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid opnemen hand in hand gaan. In de Verenigde Staten valt vooral de extreme polarisatie op tussen de Democraten en de Republikeinen. …
Opinie
Zoals generaals de volgende oorlog voeren met de wapens van de vorige, strijden de onderhandelaars voor de volgende federale regering met de politiek van de vorige. Begroting en vergrijzingskosten dwingen hen tot een uitputtingsslag over belastingen en uitkeringen. In plaats daarvan zouden welvaartsgroei en ecologische duurzaamheid de inzet moeten zijn. De ontspoorde en …
Opinie

Meest gelezen

In onze open kenniseconomie, zijn kennis en vaardigheden belangrijker dan ooit.  De kennis en vaardigheden die productief zullen zijn in de volgende decennia, wijzigen daarenboven sneller dan ooit…
Persbericht
Analyse
“De lage werkloosheidsgraad in Vlaanderen dwingt ons om het activeringsbeleid te verruimen, enerzijds naar personen die uitkeringen ontvangen in andere sociale zekerheids- of bijstandsstelsels, a…
Analyse
Verwacht u de komende tijd aan mediaheisa over miljardairs en belastingvoeten van 90 procent. Dat zijn respectievelijk de ziekte en de remedie voor Thomas Piketty in zijn nieuw boek, ‘Cap…
Opinie

Itinera YouTube Channel