Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Brussel lijkt wel een snelkookpan: de druk neemt toe. Is het overheidsbeleid opgewassen tegen de uitdagingen? In een analyse die gedeeltelijk gebaseerd is op gesprekken met functionarissen, maken d…
Analyse

Boeken

België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezinge…
Boek

Opinie

Parlementaire hoorzittingen zijn vaak meer voor de mediagalerij en de profilering van de parlementariërs dan voor beleidseducatie. Dat geldt des te meer in de gepolariseerde Verenigde Staten van Amerika, des te meer tijdens de Democratische voorcampagne die de uitdager van Trump zal kiezen, des te meer in een nieuw Amerikaans Congres, des te meer met een kersverse Democratische meerder…
Opinie
Ik heb blijvende sympathie voor de bekommernissen van de klimaatactievoerders, maar toenemende antipathie tegen hun politieke agenda. Ik ontwaar daarin de kiemen van wat ik, met enige overdrijving, klimaattotalitarisme zou noemen. Er is de allesoverheersende onwrikbare overtuiging van dreigende of imminente klimaatcatastrofe. Die is niet wetenschappelijk, maar dogmatisch…
Opinie
Als de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt gevolgd, kan het volgende federale parlement beslissen om stemrecht in te voeren vanaf de leeftijd van zestien jaar. België zou daarmee inhaken op een kleine maar toenemende internationale trend die al werd omarmd door landen als Oostenrijk en Brazilië en die op nogal wat sympathie kan rekenen onder activisten en opiniemakers.
Opinie

Meest gelezen

Scholieren die betogen voor het klimaat betogen eigenlijk tegen hun eigen welvaart. Hun slimme telefoons groeien niet aan de bomen, maar vergen de ontginning van zeldzame metalen en wereldw…
Opinie
De huidige invulling van de energietransitie heeft nog niet geleid tot een trendbreuk. Het globale fossiele systeem blijft groeien en alle rapporten concluderen dat de doelstellingen van Parijs zee…
Analyse

Itinera YouTube Channel