Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Van wijngaarden in Frankrijk tot een haven in Griekenland, van een voetbalclub uit Roeselare tot een hoge snelheidstrein tussen Budapest en Belgrado, van Volvo Cars en Trucs in Zweden tot de elektr…
Analyse

Boeken

Itinera verzamelt in ‘What is at stake in the 2019 elections?’ 30 internationale indices die landen vergelijken op diverse vlakken, gepubliceerd door instellingen als de Wereld…
Boek

Opinie

Het voorstel om de Belgische wettelijke pensioenstelsels te hervormen tot een op punten gebaseerd pensioensysteem gaf de laatste tijd heel wat aanleiding tot vragen en kritiek, vooral dan vanuit de vakbonden. Nochtans is, paradoxaal genoeg, het voorgestelde systeem rechtvaardiger dan het huidige pensioenstelsel. In de eerste plaats legt het puntensysteem de basis van een…
Opinie
We spenderen veel tijd, aandacht, en mediaruimte aan kinder(kans)armoede. En terecht. Een welvarend land als België kan niet toekijken wanneer een kwart van onze kinderen in kansarmoede leeft, een kwart van de kinderen in onze hoofdstad opgroeit in een gezin waar niemand werkt, en ons performant kinderopvang en kleuteronderwijs voorbij gaat aan zij die er net het meest bij baten. Maar …
Opinie
Donald Trump haalt weinig positieve pers in België, meestal oververdiend. Maar minstens inzake China verdient de Amerikaanse president beter. Aan het begin van zijn mandaat bakte Trump nog zoete broodjes met zijn Chinese evenknie Xi. Maar sedert enige tijd is het voluit handelsoorlog. Economisten zijn verdeeld over de zin of onzin van Amerikaanse importheffingen op meer dan 1000 Chines…
Opinie

Meest gelezen

De institutionele evolutie van België is niet langer een eenrichtingsstraat: aan beide kanten van de taalgrens wordt openlijk gepleit voor het her-federaliseren van bevoegdheden, onder het…
Opinie
Driewerf hoera: België is zowat het enige westerse land waar de inkomensongelijkheid amper toeneemt! Dat meldt nieuw onderzoek van experts aan de Universiteit Antwerpen, dat in dezelfde li…
Opinie
We evolueren van kwaad naar erger inzake de kwaliteit van het publiek debat. Velen schijnen de remmen te verliezen, en menen dat elke emotionele uitbarsting een welgekomen bijdrage kan leve…
Opinie

Itinera YouTube Channel