Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Om de vergrijzing te betalen, moeten we meer, langer en harder werken. Deze aanbevelingen uit rekenmodellen houden geen rekening met de vaststelling dat slechts een klein deel van de huidige werkne…
Analyse

Boeken

Itinera en Uitgeverij Polis nodigen u uit voor de presentatie van
Boek

Opinie

Leo Neels maakt brandhout van de gelekte informatienota van Paul Magnette. Er mogen dan veel nobele doelen in staan, realistisch zijn ze niet. Paul Magnette heeft een schitterende nota geschreven voor een ander land. Een land met goed bestuur, fors opgebouwde reserves, en bestuurders die projectmatig denken. Het plan-Magnette past bij de grote macro-economische fundamen…
Opinie
Onze wettelijke pensioenen zijn een sociaal contract. Tussen generaties, omdat de aanspraak op een pensioen betaald door de volgende generatie ontstaat door te werken en bij te dragen in de vorige generatie. Tussen solidariteit en verantwoordelijkheid, omdat het pensioenbedrag een afgeleide is van het loon dat door arbeid wordt verdiend. Het evenwicht tussen de generatie…
Opinie
Informateur Magnette gedraagt zich als een formateur die Vlaanderen een natte PS-droom wil doen betalen. De vergrijzing bestaat niet, de overheid kan werkgelegenheid decreteren, belastingbomen groeien gratis en schadeloos tot in de hemel, staatsschuld zal magisch verdampen en internationale concurrentie is van geen tel. Alleen die ultieme hallucinatie kan een reactionaire beleidsnota va…
Opinie

Meest gelezen

In onze open kenniseconomie, zijn kennis en vaardigheden belangrijker dan ooit.  De kennis en vaardigheden die productief zullen zijn in de volgende decennia, wijzigen daarenboven sneller dan ooit…
Persbericht
Analyse
“De lage werkloosheidsgraad in Vlaanderen dwingt ons om het activeringsbeleid te verruimen, enerzijds naar personen die uitkeringen ontvangen in andere sociale zekerheids- of bijstandsstelsels, a…
Analyse
Verwacht u de komende tijd aan mediaheisa over miljardairs en belastingvoeten van 90 procent. Dat zijn respectievelijk de ziekte en de remedie voor Thomas Piketty in zijn nieuw boek, ‘Cap…
Opinie

Itinera YouTube Channel