Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Van wijngaarden in Frankrijk tot een haven in Griekenland, van een voetbalclub uit Roeselare tot een hoge snelheidstrein tussen Budapest en Belgrado, van Volvo Cars en Trucs in Zweden tot de elektr…
Analyse

Boeken

Itinera verzamelt in ‘What is at stake in the 2019 elections?’ 30 internationale indices die landen vergelijken op diverse vlakken, gepubliceerd door instellingen als de Wereld…
Boek

Opinie

In tijden van populistisch nationalisme kan dit tellen. Duitsland, in de ban van anti-immigratie en identiteitspolitiek, diep verdeeld over het vluchtelingenprobleem, wil nieuwe immigratie organiseren. Deze keer geen open deur voor de vluchtelingen van de wereld, maar een gecontroleerde invoer van geschoolde niet-Europese immigranten. De combinatie van economische groei …
Opinie
Er beweegt wat in gezinsbeleid! Nieuwe kinderbijslag, hervormde kinderopvang, Huizen van het Kind. En bovenal een gedeeld besef van het belang van investeringen in jonge kinderen, over partijgrenzen heen. Maar in gesprekken ten lande en velde, bleek een vitale actor onderbelicht, ook door zichzelf: de lokale beleidsmakers. Zij kennen hun buurten door en door, en zijn het best geplaatst om overk…
Opinie
Zowel in het Nederlandstalig als Franstalig onderwijs werden vorig jaar met de ‘Modernisering secundair onderwijs’ en het ‘Pacte d’Excellence’ de wettelijke krijtlijnen vastgelegd voor de broodnodige hervorming van het middelbaar onderwijs. Deze decreten laten echter nog heel veel vrijheid voor de onderwijsverstrekkers. Het slagen of falen van de hervormingen hangt af van hoe …
Opinie

Meest gelezen

De institutionele evolutie van België is niet langer een eenrichtingsstraat: aan beide kanten van de taalgrens wordt openlijk gepleit voor het her-federaliseren van bevoegdheden, onder het…
Opinie
Driewerf hoera: België is zowat het enige westerse land waar de inkomensongelijkheid amper toeneemt! Dat meldt nieuw onderzoek van experts aan de Universiteit Antwerpen, dat in dezelfde li…
Opinie
We evolueren van kwaad naar erger inzake de kwaliteit van het publiek debat. Velen schijnen de remmen te verliezen, en menen dat elke emotionele uitbarsting een welgekomen bijdrage kan leve…
Opinie

Itinera YouTube Channel