Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Brussel lijkt wel een snelkookpan: de druk neemt toe. Is het overheidsbeleid opgewassen tegen de uitdagingen? In een analyse die gedeeltelijk gebaseerd is op gesprekken met functionarissen, maken d…
Analyse

Boeken

België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezinge…
Boek

Opinie

Een manier om naar de macro-economische geschiedenis te kijken van de voorbije decennia is die te lezen als een poging tot het doortrekken van de efficiëntielogica in domeinen die daar vroeger van vrijgesteld waren. De meest opvallende illustratie daarvan is de vrijhandel. Uiteraard zijn er grote baten te realiseren door specialisatie van economieën. Dat landen hun comparatieve voorde…
Opinie
Levenslang leren
Wanneer fiscale, monetaire en andere macro-economische hefbomen steeds meer gestuurd worden vanuit Frankfurt of de Europese wijk; wanneer financiële markten internationale kapitaalstromen faciliteren; en België nooit cavalier seul kan spelen tegen (economische) reuzen, is talent dé hefboom waar nationaal beleid de lange termijn groei van een land kan beïnvloeden. Het is dé…
Opinie
In de huidige complexe wereld realiseren grote bedrijven veel waarde. Er komt steeds meer bewijs dat meer concentratie leidt tot minder concurrentie, minder start-ups en hogere prijzen. Een invloedrijke studie stelt dat als door concentratie maar zes of minder concurrenten overblijven, dat in 95 procent van de gevallen hogere prijzen tot gevolg heeft. Een tweede reden vo…
Opinie

Meest gelezen

De huidige invulling van de energietransitie heeft nog niet geleid tot een trendbreuk. Het globale fossiele systeem blijft groeien en alle rapporten concluderen dat de doelstellingen van Parijs zee…
Analyse
Ik heb blijvende sympathie voor de bekommernissen van de klimaatactievoerders, maar toenemende antipathie tegen hun politieke agenda. Ik ontwaar daarin de kiemen van wat ik, met enige overd…
Opinie
Om de vijf jaar (2014, 2019) kunnen de burgers van de lidstaten van de Europese Unie (EU) een nieuw Europees Parlement verkiezen. Het parlement is het wetgevende orgaan van de EU en de burgers van …
Analyse

Itinera YouTube Channel