Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Brussel lijkt wel een snelkookpan: de druk neemt toe. Is het overheidsbeleid opgewassen tegen de uitdagingen? In een analyse die gedeeltelijk gebaseerd is op gesprekken met functionarissen, maken d…
Analyse

Boeken

België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezinge…
Boek

Opinie

Honderdtachtig Amerikaanse top-bedrijfsleiders ondertekenen een verklaring die ‘het doel van een bedrijf’ herdefinieert. De CEO’s willen voortaan ‘al hun stakeholders’ dienen. Dat betekent waarde voor consumenten, investeren in werknemers, faire en ethische relaties met leveranciers, zorg voor gemeenschap en milieu. De ondertekenaars maken een breuk met hun focus op de aandeel…
Opinie
De Nota De Wever stelt voor om het M-decreet bij te stellen en een meer pragmatische invulling te geven: “inclusief onderwijs indien haalbaar, kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs indien meer aangewezen. Daarover beslissen leerkrachten en schooldirecties in overleg met de ouders.” Het M-decreet bepaalt hoe Vlaamse scholen moeten omgaan met leerlingen die door…
Opinie
Op Vlaams niveau ligt er nu een ‘startnota’. Ondertussen krijg ik de vraag ‘Gaat deze coalitie niet sowieso mislukken?’ Mijn -nochtans voorwaardelijk- antwoord: ‘Wel, het kan ook dat ze goed besturen en daarvoor beloond worden’ overtuigt niet iedereen… Het beheersen van de kunst om verkozen te geraken, is niet dezelfde als deze o…
Opinie

Meest gelezen

De huidige invulling van de energietransitie heeft nog niet geleid tot een trendbreuk. Het globale fossiele systeem blijft groeien en alle rapporten concluderen dat de doelstellingen van Parijs zee…
Analyse
Ik heb blijvende sympathie voor de bekommernissen van de klimaatactievoerders, maar toenemende antipathie tegen hun politieke agenda. Ik ontwaar daarin de kiemen van wat ik, met enige overd…
Opinie
Om de vijf jaar (2014, 2019) kunnen de burgers van de lidstaten van de Europese Unie (EU) een nieuw Europees Parlement verkiezen. Het parlement is het wetgevende orgaan van de EU en de burgers van …
Analyse

Itinera YouTube Channel