Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Vlaanderens antwoord op de bankencrisis van 2008 was het Pact 2020. Twintig doelstellingen om tegen 2020 Vlaanderen terug op de rails te krijgen, en voor te bereiden op een beloftevolle toekomst. P…
Analyse

Boeken

Weten onze politici nog wat de rol van de overheid is en tot waar hun verantwoordelijkheid gaat? Kan, moet of mag de overheid een rol spelen in de transformatie van de economie? Wat wordt b…
Boek

Itinera roept op tot actie

België moet zijn leidersrol terug claimen.
De federale regering is aan zet. Een daadkrachtig beleid en goed bestuur moeten België van de coronapechstrook halen. Itinera vat samen waar het om gaat.
Tijd voor actie!

Opinie

Brexit
Hoe diep is de verstandhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese continent weggezakt dat we pas aan de vooravond van Kerstmis zullen weten of een handelsakkoord lukt? De Europese Unie heeft handelsakkoorden met zowat tachtig verschillende landen, van Albanië tot Zimbabwe, van Colombia tot Singapore. Is er met de Britten echt geen derde weg denkbaar tussen een globaal akkoo…
Opinie
Staatsnoodrecht
De paradox van de bescherming tegen de pandemie is dat de overheid onze vrijheid om te gaan en te staan waar we willen, of de vrijheid van handel, onderwijs, vereniging of religie fors moet beperken. Dat schuurt, maar toch moet het. Hoe regel je dat conflict in een rechtsstaat? Tot juli deed de regering een beroep op ‘bijzondere machten’. Snel regeringsoptreden kreeg…
Opinie
Het jaar van de waarheid voor de regering Vivaldi
De wittebroodsweken van de federale regering zijn voorbij. De balans is positief, althans in vergelijking met de lage standaard van de voorafgaande minderheidsregering. Hoe dramatisch de opflakkering voor corona ook is voor het welzijn en de welvaart van zovele gezinnen en bedrijven, voor Vivaldi is ze een cadeau. Een derde coronagolf is ondenkbaar. Het indijken en controleren van de tw…
Opinie

Meest gelezen

Het coronabeleid is aan een tweede adem toe. Al van in het begin de crisis was het belang van zogenaamde asymmetrische maatregelen evident. Wanneer testen en contacttracing goed werken, en …
Opinie
België was zo vaak een voorloper. 1831: de eerste Grondwet op basis van de idealen van de Franse Revolutie: “liberté, égalité, fraternité !” 1944: het Sociaal Pact dat de grondsla…
Opinie
Onderzoek bevestigt dat de politiek bij de Belgische bevolking vooral negatieve emoties oproept, nog slechts een minderheid spreekt vertrouwen uit in de politiek. Amper 25% is tevreden over de werk…
Analyse

Itinera YouTube Channel