Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Het decentraliseren van collectieve onderhandelingen is een van de belangrijkste trends in de recente wetgeving betreffende de arbeidsmarkt. In tal van Europese landen werden intussen – in versch…
Analyse

Boeken

Weten onze politici nog wat de rol van de overheid is en tot waar hun verantwoordelijkheid gaat? Kan, moet of mag de overheid een rol spelen in de transformatie van de economie? Wat wordt b…
Boek

Itinera roept op tot actie

België moet zijn leidersrol terug claimen.
De federale regering is aan zet. Een daadkrachtig beleid en goed bestuur moeten België van de coronapechstrook halen. Itinera vat samen waar het om gaat.
Tijd voor actie!

Opinie

1 mei
Meelijwekkend en tandenknarsend is het vertoon van wat dezer dagen in België doorgaat voor bestuur en beleid. De aanloop naar 1 mei was een koortsaanval van populisme. De sociale partners abdiceren en de partijvoorzitters spelen politieke parodie, allemaal te midden de pandemie. België steekt Italië naar de kroon in politiek nihilisme. We zijn hard bezig een unieke af…
Opinie
pandemie
De mensheid leeft intussen bijna een jaar onder een officiële pandemie. We staan er nog middenin, maar we weten al dat de passage van het coronavirus de wereld fundamenteel verandert. Het was snel duidelijk dat corona de genadeslag betekent voor de globalisering van na de Koude Oorlog. De onderliggende liberaal-democratische waarden, de mondiale instellingen, het geloof…
Opinie
Hoe zou het nog met Donald Trump zijn? Wie de internationale media volgt, leest en hoort wat over geheime plannen en de interne strijd om de ziel van de Republikeinse Partij. We hebben er het raden naar. Sinds de onstuimige Trump geen tirades meer kan spuien op de sociale media is hij feitelijk monddood. Dat brengt mij tot de Raad van Toezicht die binnenkort moet oordelen of Trump defin…
Opinie

Meest gelezen

België was zo vaak een voorloper. 1831: de eerste Grondwet op basis van de idealen van de Franse Revolutie: “liberté, égalité, fraternité !” 1944: het Sociaal Pact dat de grondsla…
Opinie
Vlaanderens antwoord op de bankencrisis van 2008 was het Pact 2020. Twintig doelstellingen om tegen 2020 Vlaanderen terug op de rails te krijgen, en voor te bereiden op een beloftevolle toekomst. P…
Analyse
Ons land heeft 2020 gespendeerd aan politieke impasse en pandemiebestrijding. Door de permanente crisis die alle wetten van de politieke zwaartekracht heeft opgeheven, beseffen we weinig ho…
Opinie

Itinera YouTube Channel