Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Noodplan. Aan de slag! België heeft nood aan een haalbaar relanceplan om ons land uit de coronacrisis te loodsen. Itinera pleit in haar coronaplan onder meer voor: …
Analyse

Boeken

Hoe de coronacrisis de veerkracht van onze economie en samenleving kan versterken Corona is/was in de eerste plaats een gezondheidscrisis, dat spreekt voor zich.…
Boek

Opinie

De zomervakantie loopt ten einde, het schooljaar begint opnieuw. Maar of en hoe de schoolpoorten terug open gaan, daarover is al flink wat inkt gevloeid. Samen met onderwijseconoom en visiting fellow Kristof De Witte werpen we een terugblik op de eerste coronagolf in ons onderwijs, een vooruitblik naar september, en hebben we het over de lange termijneffecten van de gemiste instructietijd voor …
Podcast
Opinie
De pandemie leert dat de globalisering ons kwetsbaar heeft gemaakt. Geen reden om het kind met het badwater weg te gooien, maar een kritische doorlichting dringt zich op. Zelden werd de globalisering zo kritisch bekeken als in deze coronacrisis. Nochtans staat buiten kijf dat de globaliserin…
Opinie
Voor het eerst sinds lang staat de Europese Unie opnieuw voor actie in plaats van impasse. De betekenis van het Europese coronaplan is echter meer politiek dan economisch. In verhouding tot de grootte van de Europese economie betekent 750 miljard euro minder dan 2 procent relancebudget per jaar gedurende drie budgetjaren. Dat is een fractie van wat nationale overheden aan relance bested…
Opinie

Meest gelezen

Zeggen dat het verwarrende tijden zijn, kan alleen maar een eufemisme zijn. Het mogen echter geen chaotische tijden worden. Wat we vandaag nodig hebben, hoe moeilijk ook, is rationaliteit e…
Analyse
Noodplan. Aan de slag! België heeft nood aan een haalbaar relanceplan om ons land uit de coronacrisis te loodsen. Itinera pleit in haar coronaplan onder meer voor: …
Analyse
Medische expertise onderbouwt het coronabeleid. Dat is goed. Goed beleid rust op verantwoordelijkheid die beleidsmakers nemen, en vertrouwen dat ze geven. Goed beleid biedt altijd persp…
Opinie

Itinera YouTube Channel