Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Om de vergrijzing te betalen, moeten we meer, langer en harder werken. Deze aanbevelingen uit rekenmodellen houden geen rekening met de vaststelling dat slechts een klein deel van de huidige werkne…
Analyse

Boeken

Familiebedrijven staan in voor het grootste deel van de tewerkstelling en waardecreatie in ons land. Al te vaak worden ze gelijkgesteld met kmo’s, maar familiebedrijven zijn er van eenmanszaken t…
Boek

Opinie

Mocht Jean de la Fontaine nog leven, dan schreef hij over België een fabel van de zombie en de struisvogel. De zombie is al lang dood maar denkt nog te toch leven. De struisvogel steekt de kop in het zand en vergeet de wereld. Dat is het beeld dat bij mij opkomt wanneer ik een weeklange mediafanfare ontdek over een boek waarin demograaf Deboosere langer werken tot een mythe verklaart.
Opinie
Politiek moet keuzes maken, oplossingen voorstellen, en die tot een goed einde brengen. Kortom, bestuderen, beslissen, uitvoeren. Handelen. Daadkracht tonen, draagvlak tot stand brengen tegen lethargie, tegen nostalgie. Maar vandaag is de politiek afgestemd op het grootste aantal kiezers. Een politiek mandaat dient nu om de herverkiezing van morgen voor te ber…
Opinie
Ons land heeft niet zo’n goede track record in het gebruiken van expertise in het beleid. In verkiezingen durven partijen fiscaliteit te gebruiken als beloftes om hun achterban te belonen eerder dan het algemeen belang te dienen. Van het populisme “don’t tax you, don’t tax me, tax the man behind the tree” wordt frequent gebruik gemaakt. Wat vaak op ongeletterdheid rust want he…
Opinie

Meest gelezen

In onze open kenniseconomie, zijn kennis en vaardigheden belangrijker dan ooit.  De kennis en vaardigheden die productief zullen zijn in de volgende decennia, wijzigen daarenboven sneller dan ooit…
Persbericht
Analyse
“De lage werkloosheidsgraad in Vlaanderen dwingt ons om het activeringsbeleid te verruimen, enerzijds naar personen die uitkeringen ontvangen in andere sociale zekerheids- of bijstandsstelsels, a…
Analyse
Verwacht u de komende tijd aan mediaheisa over miljardairs en belastingvoeten van 90 procent. Dat zijn respectievelijk de ziekte en de remedie voor Thomas Piketty in zijn nieuw boek, ‘Cap…
Opinie

Itinera YouTube Channel