Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Heel wat Europese landen kennen momenteel een historische hoge tewerkstelling en een lage werkloosheid. 2017 en 2018 waren zeker geen slechte jaren voor de Europese economie. De acties van …
Analyse

Boeken

België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezinge…
Boek

Opinie

Wat is de meest kenmerkende economische trend van onze tijd? In één woord: schuldverslaving. Overheden, bedrijven, gezinnen: ze blijven de schulden opstapelen, zowat overal ter wereld. De totale wereldschuld bedraagt al meer dan drie keer de dollarwaarde van de totale jaarlijkse wereldeconomie, zowat 250.000 miljard. We leven systematisch boven onze stand, ook in Europa, ook in Belgi…
Opinie
China plant jarenlang elke week zowat twee grote steenkoolcentrales bij te bouwen. Als Europa zijn hele capaciteit aan steenkoolcentrales stopzet, kunnen de Chinese plannen dat zo goed als ongedaan maken. In elk geval doet het wat Europa investeert in hernieuwbare energie verbleken. Mocht China zijn steenkoolplannen inruilen voor gasplannen dan heeft dat een gigantische impact op de we…
Opinie
Voor iemand die, zoals uw dienaar, al twintig jaar in de bres staat voor de modernisering van de loopbanen en de arbeidsmarkt in België, zijn het droevige tijden. We zitten vast in het verleden terwijl de toekomst ons inhaalt. In een toekomst van algemene talentenschaarste is brugpensioen, in welke vorm ook, uitgesloten. Maar het nieuwste interprofessioneel akkoord tussen vakbonden en …
Opinie

Meest gelezen

Zal België op 11 december in Marrakesh het VN-Migratiepact ondertekenen of niet? En valt met die beslissing meteen ook de federale regering? Dat zijn de vragen die onze nationale media al …
Opinie
Wat bezielt 238 zelfverklaarde progressieve Europese academici om in een collectieve opinie te pleiten voor het einde van economische groei? Wat bezielt Belgische media om daar voorpaginani…
Opinie
Hogere minimumlonen, geen besparingen, overheidsbanen voor werklozen, pensioen op zestig jaar, minimumpensioen voor iedereen, minder belastingen behalve voor de rijken, meer publieke dienst…
Opinie

Itinera YouTube Channel