Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

De huidige invulling van de energietransitie heeft nog niet geleid tot een trendbreuk. Het globale fossiele systeem blijft groeien en alle rapporten concluderen dat de doelstellingen van Parijs zee…
Analyse

Boeken

België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezinge…
Boek

Opinie

Ik heb blijvende sympathie voor de bekommernissen van de klimaatactievoerders, maar toenemende antipathie tegen hun politieke agenda. Ik ontwaar daarin de kiemen van wat ik, met enige overdrijving, klimaattotalitarisme zou noemen. Er is de allesoverheersende onwrikbare overtuiging van dreigende of imminente klimaatcatastrofe. Die is niet wetenschappelijk, maar dogmatisch…
Opinie
Als de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt gevolgd, kan het volgende federale parlement beslissen om stemrecht in te voeren vanaf de leeftijd van zestien jaar. België zou daarmee inhaken op een kleine maar toenemende internationale trend die al werd omarmd door landen als Oostenrijk en Brazilië en die op nogal wat sympathie kan rekenen onder activisten en opiniemakers.
Opinie
Wijlen president Ronald Reagan zei ooit dat de houding van de overheid tegenover de economie in drie zinnen kan worden samengevat. Als het beweegt, belast het. Als het blijft bewegen, reguleer het. Als het stopt bewegen, subsidieer het. De interneteconomie was daarvan lange tijd de antipode: geboren in de vrijheid van het digitale universum, overgeleverd aan ondernemende wereldverbetera…
Opinie

Meest gelezen

Zal België op 11 december in Marrakesh het VN-Migratiepact ondertekenen of niet? En valt met die beslissing meteen ook de federale regering? Dat zijn de vragen die onze nationale media al …
Opinie
Hogere minimumlonen, geen besparingen, overheidsbanen voor werklozen, pensioen op zestig jaar, minimumpensioen voor iedereen, minder belastingen behalve voor de rijken, meer publieke dienst…
Opinie
Scholieren die betogen voor het klimaat betogen eigenlijk tegen hun eigen welvaart. Hun slimme telefoons groeien niet aan de bomen, maar vergen de ontginning van zeldzame metalen en wereldw…
Opinie

Itinera YouTube Channel