Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Om de vijf jaar (2014, 2019) kunnen de burgers van de lidstaten van de Europese Unie (EU) een nieuw Europees Parlement verkiezen. Het parlement is het wetgevende orgaan van de EU en de burgers van …
Analyse

Boeken

België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezinge…
Boek

Opinie

België loopt achter in de budgettaire voorbereiding van de vergrijzing. Zonder stevige economische groei resten ons alleen uitgavenbeperkingen, nog meer overheidsschuld of nog hogere belastingen. De gezondheidszorg moet grondig transformeren of gaat permanent op dieet. De overheden moeten efficiënter en effectiever leren besturen. De pensioenen hervormen is een must, inclusief het uit…
Opinie
De psychologie beschrijft cognitieve dissonantie als de spanning die het individu ondervindt wanneer zijn overtuigingen botsen op zijn waarnemingen. De recente Dag van de Arbeid leert ons de immuniteit voor dissonantie van de politieke partijen die klaarblijkelijk in verkiezingstrance verkeren. Oorverdovend was het refrein van dogma’s op verkiezingstestosteron. Hogere lonen en hogere …
Opinie
Mei wordt de maand van de waarheid voor de lopende handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Met miljarden aan invoerheffingen ontketende president Donald Trump eigenhandig de handelsoorlog die China naar de onderhandelingstafel dwong. Amerika wil meer Chinese aankopen van Amerikaanse producten, meer toegang voor Amerikaanse bedrijven tot de Chinese dienstensector en minder…
Opinie

Meest gelezen

Zal België op 11 december in Marrakesh het VN-Migratiepact ondertekenen of niet? En valt met die beslissing meteen ook de federale regering? Dat zijn de vragen die onze nationale media al …
Opinie
Hogere minimumlonen, geen besparingen, overheidsbanen voor werklozen, pensioen op zestig jaar, minimumpensioen voor iedereen, minder belastingen behalve voor de rijken, meer publieke dienst…
Opinie
Scholieren die betogen voor het klimaat betogen eigenlijk tegen hun eigen welvaart. Hun slimme telefoons groeien niet aan de bomen, maar vergen de ontginning van zeldzame metalen en wereldw…
Opinie

Itinera YouTube Channel