Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

In onze open kenniseconomie, zijn kennis en vaardigheden belangrijker dan ooit.  De kennis en vaardigheden die productief zullen zijn in de volgende decennia, wijzigen daarenboven sneller dan ooit…
Persbericht
Analyse

Boeken

Brussel lijkt wel een snelkookpan: de druk neemt toe. Is het overheidsbeleid opgewassen tegen de uitdagingen? In een analyse die gedeeltelijk gebaseerd is op gesprekken met functionarissen, maken d…
Boek

Opinie

Herinnert u zich de G1000? In 2011 was dit initiatief voor politieke participatie maandenlang mediavoer. Schrijvers en mediafiguren trokken de kar. Wetenschappers steunden de rekrutering van burgers voor representatieve deliberatie. Beleidsexperts, waaronder uw dienaar, hielpen geselecteerde burgers met inhoudelijke voorbereiding. Alles in het teken van een burgertop die helaas een burg…
Opinie
Nederland heeft een Verantwoordingsdag, waarop de regering aan het parlement rekenschap geeft van haar beleid. Ook wij kunnen zo’n dag gebruiken. Een democratie kan alleen functioneren als verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid opnemen hand in hand gaan. In de Verenigde Staten valt vooral de extreme polarisatie op tussen de Democraten en de Republikeinen. …
Opinie
Zoals generaals de volgende oorlog voeren met de wapens van de vorige, strijden de onderhandelaars voor de volgende federale regering met de politiek van de vorige. Begroting en vergrijzingskosten dwingen hen tot een uitputtingsslag over belastingen en uitkeringen. In plaats daarvan zouden welvaartsgroei en ecologische duurzaamheid de inzet moeten zijn. De ontspoorde en …
Opinie

Meest gelezen

Een manier om naar de macro-economische geschiedenis te kijken van de voorbije decennia is die te lezen als een poging tot het doortrekken van de efficiëntielogica in domeinen die daar vro…
Opinie
Brussel lijkt wel een snelkookpan: de druk neemt toe. Is het overheidsbeleid opgewassen tegen de uitdagingen? In een analyse die gedeeltelijk gebaseerd is op gesprekken met functionarissen, maken d…
Analyse
Als hoofdeconoom van de denktank Itinera ga ik regelmatig in debat met politici op de bühne. Maar ik spreek ook met kabinetsmedewerkers achter de schermen. De discussie buiten de schijnwer…
Opinie

Itinera YouTube Channel