Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Sinds het ontstaan van de E.G.K.S. (Europese Gemeenschappen voor Kolen en Staal) in 1951 zijn er mechanismen uitgewerkt tussen de lidstaten om de desbetreffende gemeenschappelijke begroting te fina…
Analyse

Boeken

België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezinge…
Boek

Opinie

Handen aan de ploeg ! “Democratie is”, zo hield Churchill voor, “de slechtste van alle regeringsvormen, met uitzondering van alle andere die al eens zijn uitgeprobeerd.”De sterkte ervan is dat de bevolking, die in een democratische rechtsstaat  de grootste vrijheden geniet, en in een moderne verzorgingsstaat de grootste solidariteit, de kaarte…
Opinie
Nobelprijswinnaar Milton Friedman zei ooit dat een land ofwel vrije immigratie kan kennen, ofwel een welvaartsstaat, maar niet beide. Met geruime vertraging hebben de sociaaldemocratische behoeders van de Deense welvaartsstaat die boodschap begrepen. Ze wonnen hun nationale verkiezingen door immigratiestandpunten van populistisch rechts te recupereren. Niet-Westerse immigratie beperken,…
Opinie
Confederalisme is een slogan voor Vlaams-Nationalisten en een schietschijf voor hun tegenstanders. Laten we de symboolretoriek inruilen voor de kernvraag: kunnen we de gestolde Belgische democratie doen smelten door de diepe politieke verschillen tussen de regio’s in meer regionale democratie te vertalen? Het antwoord op die vraag is positief. Het kan ten dele zelfs zonder staatshervo…
Opinie

Meest gelezen

Scholieren die betogen voor het klimaat betogen eigenlijk tegen hun eigen welvaart. Hun slimme telefoons groeien niet aan de bomen, maar vergen de ontginning van zeldzame metalen en wereldw…
Opinie
De huidige invulling van de energietransitie heeft nog niet geleid tot een trendbreuk. Het globale fossiele systeem blijft groeien en alle rapporten concluderen dat de doelstellingen van Parijs zee…
Analyse

Itinera YouTube Channel