Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Van wijngaarden in Frankrijk tot een haven in Griekenland, van een voetbalclub uit Roeselare tot een hoge snelheidstrein tussen Budapest en Belgrado, van Volvo Cars en Trucs in Zweden tot de elektr…
Analyse

Boeken

Itinera verzamelt in ‘What is at stake in the 2019 elections?’ 30 internationale indices die landen vergelijken op diverse vlakken, gepubliceerd door instellingen als de Wereld…
Boek

Opinie

We beleven de val van de globalisering. Niet zozeer de realiteit van internationale handel en economische samenwerking, maar wel de geest van de globalisering is gesneuveld. Daarmee bedoel ik een gemene deler van visie en waarden, die de afbouw van handelsbelemmeringen na de val van het Communisme wereldwijd heeft bevorderd. Tot voor kort was Rusland de eenzame stoorzend…
Opinie
De Italiaanse regering ligt op ramkoers met de Europese Commissie omdat ze het begrotingstekort laat oplopen tot 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De vorige Italiaanse regering had nochtans beloofd het deficit in 2019 te zullen terugdringen tot 0,8 procent van het bbp. De Europese regels bepalen immers dat zolang een land met een tekort zit, ze dit elk jaar moet corr…
Opinie
Ik erger mij aan de discussie over zware beroepen. Wat is de realiteit? Tot medio de jaren 1970 lag de gemiddelde effectieve pensioenleeftijd in België dicht bij de wettelijke leeftijd van 65 jaar. De invoering van het brugpensioen deed nadien de loopbanen inkrimpen. De effecten daarvan zinderen nog altijd na. Anno 2018 gaan Belgen gemiddeld nog voor hun 61ste levensjaar met…
Opinie

Meest gelezen

De institutionele evolutie van België is niet langer een eenrichtingsstraat: aan beide kanten van de taalgrens wordt openlijk gepleit voor het her-federaliseren van bevoegdheden, onder het…
Opinie
We evolueren van kwaad naar erger inzake de kwaliteit van het publiek debat. Velen schijnen de remmen te verliezen, en menen dat elke emotionele uitbarsting een welgekomen bijdrage kan leve…
Opinie
De Belgische arbeidsmarkt staat al vele jaren in paradoxale spreidstand tussen massawerkloosheid en openstaande vacatures. Die mismatch tussen vraag en aanbod wordt een wurggreep wanneer go…
Opinie

Itinera YouTube Channel