Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Heel wat Europese landen kennen momenteel een historische hoge tewerkstelling en een lage werkloosheid. 2017 en 2018 waren zeker geen slechte jaren voor de Europese economie. De acties van …
Analyse

Boeken

België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezinge…
Boek

Opinie

In heel de wereldeconomie is er geen spannender strijd dat die om de toekomst van de auto. Alle autoconstructeurs, grote mobiliteitsplatformen zoals Uber, internetgiganten Amazon, Apple, Google en Microsoft, kapers als Dyson en een rist nieuwe technologiebedrijven spenderen tientallen miljarden aan onderzoek en ontwikkeling om die strijd te winnen. Het is een echte wapenwedloop. Wie nie…
Opinie
PS stelt voor om een parlementaire klimaatcommissie op te richten… terwijl deze al bestaat onder voorzitterschap van N-VA’er Bert Wollants… Tot 26 mei kunnen we nog een tsunami aan verkiezingsballonetjes verwachten. Als u zich nu al ergert aan het niveau van het ‘klimaatdebat’: het kan tot aan de verkiezingen nog een heel sterk erger worden. Daar zijn vele redenen voor. Een cr…
Opinie
De historische verdienste van vakorganisaties is enorm. Ze waren in kritieke periode van de geschiedenis de grootste maatschappelijke innovators. Ze liggen mee aan de basis van de verzorgingsstaat. Historisch konden ze hun kritische kracht omzetten in inspiratie, initiatief en innovatie. Dat leverde hen medebeheer op van de sociale zekerheid en in loononderhandelingen.…
Opinie

Meest gelezen

Zal België op 11 december in Marrakesh het VN-Migratiepact ondertekenen of niet? En valt met die beslissing meteen ook de federale regering? Dat zijn de vragen die onze nationale media al …
Opinie
Wat bezielt 238 zelfverklaarde progressieve Europese academici om in een collectieve opinie te pleiten voor het einde van economische groei? Wat bezielt Belgische media om daar voorpaginani…
Opinie
Hogere minimumlonen, geen besparingen, overheidsbanen voor werklozen, pensioen op zestig jaar, minimumpensioen voor iedereen, minder belastingen behalve voor de rijken, meer publieke dienst…
Opinie

Itinera YouTube Channel