Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Rapporten

Robotisering, artificiële intelligentie, nieuwe globalisering, demografische vergrijzing: de wereld van werk gaat door de grootste transformatie sinds de eerste industriële revolutie. Hoe moet on…
Analyse

Boeken

België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezinge…
Boek

Opinie

De partijpolitieke hoofdkwartieren leggen hun puzzels voor de federale en Europese verkiezingen. Sinds de quotawet van 2002 moeten kieslijsten evenveel vrouwen als mannen tellen, en de eerste twee kandidaten moeten van een verschillend geslacht zijn. Dat betekent vrouwen boven, want liberalen, socialisten en groenen willen deze keer vooral meer vrouwelijke lijsttrekkers.
Opinie
2019 wordt het jaar van de waarheid voor de Amerikaanse president Donald Trump. Het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller moet aflopen met een knal of een sisser. Mueller zit de persoonlijke en familiale kring van de president op de hielen. Hoe dichterbij hij kan komen, hoe luider de knal. Als het luidt genoeg knalt, is de nucleaire optie van een afzettingsproc…
Opinie
2018 was een jaar waarin weinig thema’s zo centraal stonden in het debat als het migratiethema. Een rationale benadering van het onderwerp kwam echter zelden aan bod. Meestal werd de discussie in de eerste plaats gevoerd om de eigen morele positie te signaleren. Het ging er dan vooral om te demonstreren hoe ‘ruimdenkend’ of ‘progressief’ men wel is. Ook aan de andere kant van …
Opinie

Meest gelezen

De institutionele evolutie van België is niet langer een eenrichtingsstraat: aan beide kanten van de taalgrens wordt openlijk gepleit voor het her-federaliseren van bevoegdheden, onder het…
Opinie
Zal België op 11 december in Marrakesh het VN-Migratiepact ondertekenen of niet? En valt met die beslissing meteen ook de federale regering? Dat zijn de vragen die onze nationale media al …
Opinie
Wat bezielt 238 zelfverklaarde progressieve Europese academici om in een collectieve opinie te pleiten voor het einde van economische groei? Wat bezielt Belgische media om daar voorpaginani…
Opinie

Itinera YouTube Channel