Ivan Van de Cloot

Chief Economist

Ivan Van de Cloot studeerde economie aan de Universiteit van Antwerpen en was er nadien ook twee jaar onderzoeksassistent in het domein van de openbare financiën. Nadien droeg hij nog als consultant bij aan de voorbereiding van de liberalisering van elektriciteit en gas in België. Vervolgens werkte hij zes jaar lang als econoom bij de economische studiedienst van BBL/ING België. Als commentator bij financiële en economische gebeurtenissen, treedt hij ook regelmatig naar voren in de geschreven en audio-visuele media. Hij is ook Executive Professor economie aan de Universiteit Antwerpen Management School en heeft een column in de Tijd. Ivan Van de Cloot is voor Itinera auteur van “De rekening moet kloppen” en co-auteur van “Het grijze goud”, waarin een strategische visie voor respectievelijk ons pensioenstelsel en ouderenzorg wordt ontwikkeld. In 2014 publiceerde hij de bestseller ‘Roekeloos, over banken en politiek’ en in 2016 ‘Tax shift, waarom ons land een belastinghervorming nodig heeft’. Hij schreef mee aan ‘De Verlichting uit Evenwicht’.

Gepubliceerd door Ivan Van de Cloot

We zouden ons allemaal moeten interesseren aan het vrije en open debat. De vraag is of de huidige tijd daar nog genoeg ruimte voor laat. Allerlei fenomenen maken het in elk geval niet evident. Zo zijn er de bubbles waar mensen in zitten en die hen nauwelijks…
Opinie
Een sterke industriële sector is voor een kleine en open economie als België een uitermate belangrijke manier om welvaart te genereren. Een van de minder bekende Europese aanbevelingen is dat de industrie 20 procent van het bruto binnenlands p…
Opinie
Media krijgen nogal eens kritiek dat ze onvoldoende diversiteit van opinie aan bod laten. Om aan de kritiek tegemoet te komen, vallen vele media dan nogal eens terug op het uitnodigen van zowel mensen die ze een ‘linkse’ stemp…
Opinie
Allerlei indicatoren tonen dat ons land vooral tekortschiet in de vernieuwing van het economisch weefsel. Toch gaan veel beleidsdiscussies over het ondersteunen van de huidige economie. Dat uit zich ook in de vele energie die maatschappelijke groepen steken in het elkaar vliege…
Opinie
Regelmatig komt het initiatief ‘The giving pledge’ van Microsofticoon Bill Gates onder de aandacht waarmee hij collega-miljardairs wil overhalen om hun handtekening te zetten onder de belofte om geleidelijk tot de helft van hun vermogen w…
Opinie
Een tijd geleden gaf ik een lezing over de europolitiek aan de Universiteit Antwerpen nadat Herman Van Rompuy zijn ervaringen als voorzitter van de Europese Raad had meegegeven. Erg opvallend was zijn uitspraak dat de Europese leiders alleen handelen …
Opinie
Begin 2017 werd angstvallig uitgekeken naar de verkiezingen in Nederland en Frankrijk voor de zomer en Duitsland erna. De ongerustheid was evident na het disruptieve brexitreferendum en de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Ondertussen zijn we een jaar verder. In Neder…
Opinie
We hebben deze legislatuur regelmatig een halfslachtig debat zien opflakkeren over het pensioenbeleid. Heel wat minder krantenkoppen verschenen er over het beheer van de gezondheidszorg. Nochtans is dit voor de toekomst op vele vlakken een heel wat com…
Opinie
De routine van de Amerikaanse president Trump bestaat uit het creëren van een dagelijkse opstoot van verontwaardiging waarna het mediastormpje net op tijd gaat liggen zodat de dag nadien het scenario zich opnieuw kan herhalen. Het is een …
Opinie
We zijn in een periode aanbeland waarin het erop aankomt extra voorzichtig te zijn. Nadat de burger jarenlang rond de oren geslagen werd met uitspraken als ‘we zitten op ons tandvlees’ blijkt de politiek ineens…
Opinie

Persbeelden