Ivan Van de Cloot

Chief Economist

Ivan Van de Cloot studeerde economie aan de Universiteit van Antwerpen en was er nadien ook twee jaar onderzoeksassistent in het domein van de openbare financiën. Nadien droeg hij nog als consultant bij aan de voorbereiding van de liberalisering van elektriciteit en gas in België. Vervolgens werkte hij zes jaar lang als econoom bij de economische studiedienst van BBL/ING België. Als commentator bij financiële en economische gebeurtenissen, treedt hij ook regelmatig naar voren in de geschreven en audio-visuele media. Hij is ook Executive Professor economie aan de Universiteit Antwerpen Management School en heeft een column in de Tijd. Ivan Van de Cloot is voor Itinera auteur van “De rekening moet kloppen” en co-auteur van “Het grijze goud”, waarin een strategische visie voor respectievelijk ons pensioenstelsel en ouderenzorg wordt ontwikkeld. In 2014 publiceerde hij de bestseller “Roekeloos, over banken en politiek” en zijn recentste boek is “Tax shift, waarom ons land een belastinghervorming nodig heeft”.

Gepubliceerd door Ivan Van de Cloot

Al maanden raast er een storm van verontwaardiging over de praktijken bij het Waalse Publifin. Politici en mandatarissen lieten zich onder meer betalen  voor hun fictieve aanwezigheid in adviesraden van de Luikse intercommunale. Het conglomeraat heeft ook het Waalse kabelbedrijf Voo in zijn portefeuille, is actief in de energiesector, de media en de IT-sector.Vlaamse verantwo…
Opinie
Commentaren over Trump gaan vooral over zijn plannen om handelsverdragen te heronderhandelen. De 45ste Amerikaanse president heeft erg goed aangevoeld dat een deel van de bevolking zich in de steek gelaten voelt, zoals hij in zijn speech beklemtoonde: 'The establishment protected itself, but not the citizens of our country.'Trumps economisch beleid wil vooral de w…
Opinie
Het hele team van Itinera wenst u het allerbeste toe in 2017!Wij blikken graag met u terug op de realisaties en vaststellingen van het afgelopen jaar en wensen onze beleidsmakers lef en daadkracht toe. Dat ze zich niet laten leiden door emoties en negativisme maar trots zijn op ons welvarend land en dat ze die welvaart versterken door de ongelijkheid in het onderwijs en het gezinsbeleid weg te…
Info
Het huidige belastingdebat heeft veel weg van een hanengevecht waarbij de ene symboolmaatregel uitgespeeld wordt tegen de andere. Wat echt telt voor de burger wordt niet aangepakt. Iedereen wil blijkbaar zijn belastingen doen dalen en die van anderen doen stijgen. ‘Don’t tax you, don’t tax me, tax the ... Het huidige belasting…
Opinie
De hervorming van de vennootschapsbelasting ligt eindelijk op de tafel. De regering voorziet een daling naar een tarief van 20%, maar is dit voldoende? Want wereldwijd is een tarief van 15% gangbaar. En worden we voorbereid op de destructieve economie met de hervorming van de vennootschapsbelasting? Werner Niemegeers praat erover met econoom Ivan Van de Cloot in Actua-Expert.
Info
De buitenwacht kijkt met ongeloof naar het onvermogen van de Belgische politiek om te besparen. Nederland en Duitsland functioneren als toch erg sociale maatschappijen vlot met tot 30 miljard lagere uitgaven. De kiezer levert een mandaat op voor structurele ingrepen en stelt daarna veel pappen en nathouden vast. Is dat de arrogantie of het onvermogen van de macht vraagt de burger zich af?Ook e…
Opinie
Wat moet er gebeuren om iedereen wakker te schudden? De eurocrisis en vluchtelingencrisis deden het niet. Zal het dan wel met de Brexit gebeuren? En neen, het gaat daarbij niet alleen over de leiders, maar ook over iedereen die jarenlang op te veel domeinen heeft laten betijen.Nochtans hebben we aanknopingspunten voor wat we echt nodig hebben: meer ambitie over hoe we de grote uitdagingen van …
Opinie
De vraag die de burger wel eens besluipt is of verkozenen door het volk wel voldoende aandacht hebben voor grotere uitdagingen die ons op de langere termijn bedreigen. Er bestaat genoeg academisch onderzoek dat aantoont dat slechts weinig landen hiertoe goed uitgerust zijn. De weg van de minste weerstand is duidelijk voor menigeen om zich te richten op de waan van de dag. Welke politicus die met d…
Opinie
Madrid, Londen, Parijs … en onze eigen hoofdstad, 22 maart 2016 – de aanslagen in het hart van België en van Europa. Het veiligheidsbeleid staat op scherp en we beroepen ons voor het eerst in lange tijd opnieuw op ‘normen en waarden’, op de traditie van ‘de Verlichting’ en op ‘de moderniteit’. Maar weinigen benoemen de beginselen van de grote verlichte denkers en de betekeni…
Boek
Ons land is een kibbelende flagellant. Het blinkt uit in zelfkastijding met wederzijdse verwijten. Problemen verzanden en worden ziektes, ziektes woekeren en worden verval. De journalistieke hyperbool van een 'failed state' werd licht overgenomen. Tijdens de zoveelste variant van dat amechtige schouwspel werd vorige week gewezen op het koekoeksjong van de stijgende pensioenlasten, dat d…
Opinie

Persbeelden