Ivan Van de Cloot

Chief Economist

Ivan Van de Cloot studeerde economie aan de Universiteit van Antwerpen en was er nadien ook twee jaar onderzoeksassistent in het domein van de openbare financiën. Nadien droeg hij nog als consultant bij aan de voorbereiding van de liberalisering van elektriciteit en gas in België. Vervolgens werkte hij zes jaar lang als econoom bij de economische studiedienst van BBL/ING België. Als commentator bij financiële en economische gebeurtenissen, treedt hij ook regelmatig naar voren in de geschreven en audio-visuele media. Hij is ook Executive Professor economie aan de Universiteit Antwerpen Management School en heeft een column in de Tijd. Ivan Van de Cloot is voor Itinera auteur van “De rekening moet kloppen” en co-auteur van “Het grijze goud”, waarin een strategische visie voor respectievelijk ons pensioenstelsel en ouderenzorg wordt ontwikkeld. In 2014 publiceerde hij de bestseller ‘Roekeloos, over banken en politiek’ en in 2016 ‘Tax shift, waarom ons land een belastinghervorming nodig heeft’. Hij schreef mee aan ‘De Verlichting uit Evenwicht’.

Gepubliceerd door Ivan Van de Cloot

Een tijd geleden gaf ik een lezing over de europolitiek aan de Universiteit Antwerpen nadat Herman Van Rompuy zijn ervaringen als voorzitter van de Europese Raad had meegegeven. Erg opvallend was zijn uitspraak dat de Europese leiders alleen handelen …
Opinie
Begin 2017 werd angstvallig uitgekeken naar de verkiezingen in Nederland en Frankrijk voor de zomer en Duitsland erna. De ongerustheid was evident na het disruptieve brexitreferendum en de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Ondertussen zijn we een jaar verder. In Neder…
Opinie
We hebben deze legislatuur regelmatig een halfslachtig debat zien opflakkeren over het pensioenbeleid. Heel wat minder krantenkoppen verschenen er over het beheer van de gezondheidszorg. Nochtans is dit voor de toekomst op vele vlakken een heel wat com…
Opinie
De routine van de Amerikaanse president Trump bestaat uit het creëren van een dagelijkse opstoot van verontwaardiging waarna het mediastormpje net op tijd gaat liggen zodat de dag nadien het scenario zich opnieuw kan herhalen. Het is een …
Opinie
We zijn in een periode aanbeland waarin het erop aankomt extra voorzichtig te zijn. Nadat de burger jarenlang rond de oren geslagen werd met uitspraken als ‘we zitten op ons tandvlees’ blijkt de politiek ineens…
Opinie
De regering is trots op haar verwezenlijkingen tot nu toe. Zo heeft ze een taks shift beslist en werkt ze aan een aanpassing van de vennootschapsbelasting. We kunnen daarmee stellen dat ze de juiste problemen probeert aan te pakken. Arbeid wordt veel te zw…
Opinie
Een faillissement te goeder trouw kan elke ondernemer overkomen. De faillissementswet kijkt naar het verleden. Het is ook mogelijk het faillissement te goeder trouw te zien als een ervaring waaruit de starte…
Persbericht
België slaagt er maar niet in om  een begrotingsevenwicht te bereiken en verliest veel geloofwaardigheid in het buitenland. Alleen de Club Med-landen Portugal, Italië en Frankrijk kregen dezelfde brief van de Europese Commissie met …
Opinie
Voor een debat over migratie is het eerste wat je voor je voeten geworpen krijgt: “stop met asiel en migratie samen te bespreken”. De realiteit laat zich echter niet vangen in politiek correcte taboes. Voor de meeste mensen is het abs…
Opinie
Wij blikken graag met u terug op de realisaties en vaststellingen van het afgelopen jaar en wensen onze beleidsmakers lef en daadkracht toe. Er is maar één prioriteit, dat is om de toekomst van dit welvarend land te v…
Opinie

Persbeelden