Gepubliceerd door Wouter Van Dooren

Een nieuwe benoemingsprocedure voor topambtenaren naar Amerikaans model is niet onzinnig, maar dan moet ze wel aan minstens vijf voorwaarden voldoen. Wie vandaag een topjob bij de overheid wil, moet examens en officiële procedures doorlopen. Vacatures worden tijdens de legislatuur gepubliceerd, simpelweg op het moment dat de positie vrij is. Ondanks de procedures speelt ook politieke st…
Opinie

Wouter Duyck

Gepubliceerd door Wouter Duyck

Een gemeenschappelijk programma voor alle leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs, heeft een negatieve invloed op de leerprestaties. Dat concluderen de Wouter Duyck en Frederik Anseel van de Universiteit Gent in een studie voor Itinera.
Analyse

Wim van den Broeck

Gepubliceerd door Wim van den Broeck

Alle wetenschappelijke studies in acht genomen is met de huidige stand van zaken de correcte conclusie dat zittenblijven voor sommige leerlingen de beste oplossing is. Wel is het zinvol om samen met leerkrachten en directies op zoek te gaan naar preventieve maatregelen, naar factoren die bepalen wanneer zittenblijven zinvol kan zijn en wanneer niet, en naar maatregelen die het zittenblijven aan…
Persbericht
In deze analyse buigt Professor Wim Van den Broeck zich over de aanbevelingen die door de Vlaamse overheid verspreid worden om het zittenblijven zoveel mogelijk af te raden. Het door de overheid bestelde rapport “Zittenblijven in vraag gesteld. Een verkennende studie naar nieuwe praktijken voor Vlaanderen vanuit internationaal perspectief” stelt dat zittenblijven in hoofdzaak n…
Analyse

Victor Ginsburgh

Victor Dauginet

Gepubliceerd door Victor Dauginet

VZW’s in België kampen vandaag de dag op juridisch vlak met twee grote onzekerheden die een optimale ontplooiing en verdere ontwikkeling van hun activiteiten ernstig belemmeren. In de eerste plaats worstelen ze met het in artikel 1 VZW-wet ingeschreven verbod op handelsactiviteiten. In rechtspraak en rechtsleer is geen duidelijke lijn te trekken bij de grenzen aan en sanctionering
Analyse
Advocaat Victor Dauginet pleit in deze Itinera Discussion Paper voor onbeperkte economische activiteiten voor VZW’s in België die – zo meent de auteur – vandaag op juridisch vlak met twee grote onzekerheden kampen
Analyse

Ton Wilthagen

Gepubliceerd door Tom Meeus

Het is opvallend hoe velen positief blijven reageren op lage rentevoeten, het nadeel ervan voor de spaarder minimaliseren  en panikeren bij de minste stijging ervan. (Te) hoge rentevoeten zijn inderdaad ongunstig, maar dit wil niet zeggen dat lage rentevoeten een zegen zijn. De huidige rentevoeten liggen historisch laag en ze zijn nadelig op lange termijn. …
Opinie

Rudolf Verheyen

Gepubliceerd door Rudolf Verheyen

Zijn er grenzen aan de groei en wat met de kwaliteit van het hoger onderwijs? In een recente beleidsnota heeft Rudi Verheyen de toenemende kritiek verzameld en geëvalueerd en is hij  tot de bevinding gekomen dat een aantal ontwikkelingen, (structuur) hervormingen en beleidsbeslissingen zeer waarschijnlijk de kwaliteit van het Hoger Onderwijs negatief be&iu…
Analyse

Gepubliceerd door Rachida Azdouz

Alle immigratielanden staan voor grote uitdagingen en moeten een oplossing vinden voor de stijgende diversifiëring van hun bevolking. De zoektocht naar het ideale samenlevingsmodel vormt één van de grote actuele vraagstukken waarvoor elke zichzelf respecterende politieke partij stukjes van het antwoord moet aanreiken in zijn programma. In deze studie geeft Rachida Azdouz een …
Analyse

Gepubliceerd door Quentin David

Deze paper lanceert hervormingspistes voor het hoger onderwijs via incentive-mechanismen. Publieke-private partnerschap met respect voor de academische vrijheid en een Taxshelter worden naar voren gebracht.
Analyse
Immigratie kan de vergrijzingskosten reduceren maar alleen als België maatregelen neemt die toelaten dat we volop de vruchten ervan plukken terwijl we de negatieve effecten ervan inperken.
Opinie