Persberichten

De factuur van de vier belangrijkste chronische aandoeningen  in de EU loopt op tot  bijna € 500 miljard of ongeveer 35% van de totale uitgaven aan gezondheidszorg. Naast deze directe medische kost is er een hoge indirecte niet-medische kost – voornamelijk als gevolg van verliezen in productie en productiviteit – van € 321 miljard in 2015 (2,2 % van het Europese BBP). Het p…
Persbericht
Een faillissement te goeder trouw kan elke ondernemer overkomen. De faillissementswet kijkt naar het verleden. Het is ook mogelijk het faillissement te goeder trouw te zien als een ervaring waaruit de starter lessen trekt voor de toekomst.   Ondernemers zijn de drijvers van welvaartscreatie. Ze nemen initiatief, richten on…
Persbericht
Is het een teken van gedegen strategisch inzicht om de overname van aandelen van belangrijke bedrijven of essentiële infrastructuren door buitenlandse aandeelhouders onbeperkt toe te laten, of getuigt dit van een naïeve open-grenzen-politiek? Waar ligt het evenwicht tussen het vermijden van de valkuilen van protectionisme of economisch nationalisme, en een verstandig beleid over de hef…
Persbericht
België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van d…
Persbericht
In sectoren die fors digitaliseren, ondervinden we er de gevolgen van. Denk aan onze relatie met onze bank: ongeveer elk aspect van hoe de bank met ons handelde is ingrijpend gewijzigd. We bankieren nu online, printen (als we dat nog doen) onze eigen afschriften, en beginnen te betalen met onze smartphone. Cash wordt, langzaam maar zeker, een bezienswaardigheid. Met ons ziekenfonds hebbe…
Persbericht
De nieuwe studie van Itinera zoomt in op ondernemerschap. Er zijn verschillende initiatieven om ondernemerschap te bevorderen, die kunnen winnen bij extra dynamiek. Ondernemers zijn cruciaal voor de gezondheid van onze economie. Ze innoveren, creëren jobs en maken toegevoegde waarde. Ze doen net dat dus waaraan ons land zoveel behoefte heeft: waarde-creatie. Bel…
Persbericht
Te snel subsidiëren van te jonge technologie is extra duur. Een sterk voorbereidend technologiebeleid verlaagt de factuur van de consument. Hernieuwbare energie is cruciaal voor de energietransitie maar heeft ook een prijs. De hoge subsidiekosten voor hernieuwbare energie verhogen de elektriciteitsrekening van de finale consument. Ook in de volge…
Persbericht
Denktank Itinera waarschuwt dat de echte uitdagingen verborgen liggen achter de cijfers. De vergrijzingskosten voor pensioenen, tegen 2060, zijn naar beneden herzien. Maar dat cijferoptimisme verbergt enorme uitdagingen inzake groei, langere loopbanen, integratie van immigranten en baancreatie, in het bijzonder voor jongeren. Als we die uitdagingen niet realise…
Persbericht
Goed Bestuur is een ruim concept. Het slaat zowel op de taken van bestuur, als het bereikt resultaat, en zowel op de manier waarop een resultaat wordt nagestreefd, als de kost ervan. Uiteraard staat goed bestuur op de agenda van Itinera. Overheden en hun activiteiten zijn belangrijk, omwille van hun democratisch gelegitimeerd sturend optreden, waarmee ze prioriteiten en doelstellingen bepalen. …
Persbericht
Itinera neemt akte van de politieke agenda om besparingen in de financiering van hoger onderwijs die wellicht zullen gecompenseerd worden met een beperkte verhoging van de inschrijvingsgelden. Deze politieke keuze leidt tot voorspelbare reacties. We mogen het debat over de financiering van het hoger onderwijs echter niet tot symbooldiscussies vernauwen. Robuuste studiebeurzen zijn …
Persbericht