Persberichten

De nieuwe studie van Itinera zoomt in op ondernemerschap. Er zijn verschillende initiatieven om ondernemerschap te bevorderen, die kunnen winnen bij extra dynamiek. Ondernemers zijn cruciaal voor de gezondheid van onze economie. Ze innoveren, creëren jobs en maken toegevoegde waarde. Ze doen net dat dus waaraan ons land zoveel behoefte heeft: waarde-creatie. Bel…
Persbericht
Over alle politieke grenzen heen groeit de belangstelling voor de invoering van een ‘universeel basisinkomen’ (UBI) als nieuw model voor ons sociaal beleid. Een UBI wil elke burger onvoorwaardelijk een inkomen garanderen. De denktank Itinera heeft deze evolutie aan de test van nuchtere analyse onderworpen. Hoewel een UBI positieve kanten kan hebben, is het vooral een gevaarlijke utopie, zow…
Persbericht
Denktank Itinera waarschuwt dat de echte uitdagingen verborgen liggen achter de cijfers. De vergrijzingskosten voor pensioenen, tegen 2060, zijn naar beneden herzien. Maar dat cijferoptimisme verbergt enorme uitdagingen inzake groei, langere loopbanen, integratie van immigranten en baancreatie, in het bijzonder voor jongeren. Als we die uitdagingen niet realise…
Persbericht
De Syriëstrijders zijn niet weg te denken uit het nieuws. Het jaar 2015­ is nu al het jaar van de terreur in Europa. De aanslagen in Parijs, Kopenhagen en de dodelijke raid in Verviers hebben ons wakker geschud. Wat is radicalisme en waarin verschilt het van extremisme en terrorisme? Is het de schuld van de islam? Moeten we bang zijn? En vooral: wat k…
Persbericht
Goed Bestuur is een ruim concept. Het slaat zowel op de taken van bestuur, als het bereikt resultaat, en zowel op de manier waarop een resultaat wordt nagestreefd, als de kost ervan. Uiteraard staat goed bestuur op de agenda van Itinera. Overheden en hun activiteiten zijn belangrijk, omwille van hun democratisch gelegitimeerd sturend optreden, waarmee ze prioriteiten en doelstellingen bepalen. …
Persbericht
Itinera neemt akte van de politieke agenda om besparingen in de financiering van hoger onderwijs die wellicht zullen gecompenseerd worden met een beperkte verhoging van de inschrijvingsgelden. Deze politieke keuze leidt tot voorspelbare reacties. We mogen het debat over de financiering van het hoger onderwijs echter niet tot symbooldiscussies vernauwen.Robuuste studiebeurzen zijn …
Persbericht
Finland wordt sinds een vijftiental jaar vaak aangehaald als een voorbeeld op het gebied van onderwijs. Itinera publiceert vandaag een rapport waarin dit onderwijssysteem wordt beschreven, en waarin extra aandacht wordt besteed aan de opvallendste verschillen met Vlaanderen en de Franse Gemeenschap. De kenmerken van de Finse samenleving verklaren deels het succes van het onderwij…
Persbericht
Alle wetenschappelijke studies in acht genomen is met de huidige stand van zaken de correcte conclusie dat zittenblijven voor sommige leerlingen de beste oplossing is. Wel is het zinvol om samen met leerkrachten en directies op zoek te gaan naar preventieve maatregelen, naar factoren die bepalen wanneer zittenblijven zinvol kan zijn en wanneer niet, en naar maatregelen die het zittenblijven aan…
Persbericht
Het stof van ‘de moeder aller verkiezingen’ is gaan liggen. De realiteit is terug. Na Cyprus staat België voor de grootste begrotingsinspanning van de hele eurozone. Behalve in Luxemburg, stijgen de pensioenkosten nergens sneller dan bij ons. Elke groeivertraging geeft instant een groot begrotingsprobleem. Budgettair realisme staat beleidsdurf echter niet in de weg. Als de fede…
Persbericht
Wat zijn de beleidsprioriteiten die ná de verkiezingen op de lijsten van de onderhandelaars moeten staan? Dit was de insteek van de Itinera-verkiezingsreeks. Gedurende 9 weken presenteerde Itinera voor de beleidsdomeinen energie, belastingen, werk, financiering KMO’s, gezondheidszorg, pensioenen, competitiviteit, onderwijs en ouderenzorg concrete “must-do’s” voor …
Persbericht