Itinera analyses

België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van de verwer…
Analyse
Ons land heeft een probleem met ondernemerschap. Economisch onderzoek en historische analyse tonen aan dat de attitude tegenover ondernemers en ondernemerschap in het algemeen een cruciale rol speelt in een voorspoedige ontwikkeling van de economie. Innovatie en economische vernieuwing zijn sterker in maatschappijen waar de maatschappelijke attitudes tegenover ondernemerschap gunstiger zijn. Ee…
Analyse
Het boek ‘De geslaagde school’ biedt een gedegen, objectieve en heldere kijk op het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in ons land. Het onderscheidt zich door haar economisch perspectief op het onderwijs, en het nemen van recente cijfers en feiten als uitgangspunt. In een context van toenemende heterogeniteit in de leerlingenpopulatie, focust het boek op de dubbele opdracht van …
Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot en andere communistische heilanden hebben naar schatting tussen de 85 en 100 miljoen doden op hun geweten. We zouden mogen denken dat een misdaad van dergelijke unieke proporties eeuwig zou nazinderen. En toch betekende de honderdste verjaardag van de Russische Oktoberrevolutie voor onze media weinig meer dan een romantisch herdenken, de portrettering van een…
Opinie
Het ‘gratis’ verhaal vindt altijd wel een vruchtbare bodem, zo heeft de ACV opnieuw aangetoond. Onderwerp van dienst was deze keer de kinderopvang. Een ding heeft de ACV al zeker helemaal mee, zodra je iets een basisrecht noemt wordt het stukken moeilijker er tegenin te gaan. Al helemaal als dat je lijnrecht tegenover gel…
Opinie
De virtuele munt Bitcoin daalde vorige week van een waarde op woensdag van 7888 dollar tot een waarde van 5500 dollar om dan weer op te veren. Wat moet de lezer nu van zoiets denken? Bitcoin is een puur digitale munt of cryptomunt die alleen bestaat uit computercode en gebouwd is op zogenaamde blockchaintechnologie. Die laat toe dat een wereldwijd netwerk van gebruikers …
Opinie
Vanuit zijn chique hoofdkwartier aan het meer van Genève luidt het Wereld Economisch Forum (WEF) de alarmklok: het zal maar liefst 217 jaar duren vooraleer vrouwen mondiaal de gelijken zullen zijn van mannen in de economie! Het ‘Global Gender Gap Report’ is één van die paniekpublicaties die ons elk jaar opnieuw verontwaardiging wil aanleren over de economische genderkloof. Ik noe…
Opinie
De beslissing van maaltijdleverancier Deliveroo om koeriers in België voortaan als zelfstandigen per prestatie te betalen, zorgt voor ophef. Vakbondsleiders gewagen van een terugkeer naar de uitbuitingstijd van priester Daens. Economiefilosofen zien een nieuw arbeidstijdperk aanbreken. Werkgeversorganisatie VOKA suggereert luidop een alternatief statuut dat de tweedeling tussen werknem…
Opinie
Een kwarteeuw geleden, na het einde van de Koude Oorlog en de implosie van de Sovjetunie, geloofden we in wat een beroemde bestseller ‘het einde van de geschiedenis’ noemde. Na oneindig bloedvergieten zat de mensheid definitief op koers richting politieke en economische vrijheid. Deze rooskleurige inschatting blijkt nu op drie fronten een flagrante misrekening. De ee…
Opinie
Het migratiebeleid komt sinds lang neer op een stop-and-gobeleid. Een langetermijnstrategie is er niet. Een samenhang met de economische cyclus wel: gaat het beter, dan is er meer nonchalance, gaat het minder, dan zijn er strengere immigratiebeperkingen. Bij een kortetermijntekort aan arbeidskrachten werden uit opportunisme al snel ‘tijdelijke’ gastarbeiders onthaal…
Opinie