Itinera analyses

België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van de verwer…
Analyse
Ons land heeft een probleem met ondernemerschap. Economisch onderzoek en historische analyse tonen aan dat de attitude tegenover ondernemers en ondernemerschap in het algemeen een cruciale rol speelt in een voorspoedige ontwikkeling van de economie. Innovatie en economische vernieuwing zijn sterker in maatschappijen waar de maatschappelijke attitudes tegenover ondernemerschap gunstiger zijn. Ee…
Analyse
Het boek ‘De geslaagde school’ biedt een gedegen, objectieve en heldere kijk op het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in ons land. Het onderscheidt zich door haar economisch perspectief op het onderwijs, en het nemen van recente cijfers en feiten als uitgangspunt. In een context van toenemende heterogeniteit in de leerlingenpopulatie, focust het boek op de dubbele opdracht van …
België slaagt er maar niet in om  een begrotingsevenwicht te bereiken en verliest veel geloofwaardigheid in het buitenland. Alleen de Club Med-landen Portugal, Italië en Frankrijk kregen dezelfde brief van de Europese Commissie met de ernstige waarschuwing van ontsporing. De regering moet zich daartegen wapenen, dit is niet voor  herhaling vatbaar. De  begrotingscon…
Opinie
Voor een debat over migratie is het eerste wat je voor je voeten geworpen krijgt: “stop met asiel en migratie samen te bespreken”. De realiteit laat zich echter niet vangen in politiek correcte taboes. Voor de meeste mensen is het absorptievermogen van een maatschappij voor nieuwkomers beperkt, ongeacht welke labels erop geplakt worden. Ook liberale naïeve…
Opinie
Is het sleet, is het overkill, is het onverschilligheid? Ik weet het niet, maar ik ben Donald Trump aan het gewoon worden. Dat verontrust mij. De man is en blijft een wandelend geopolitiek risico, een onbehouwen macho die gemiddeld meer dan vijf leugens of halve waarheden per dag verkondigt. Misschien heb ik geleerd blaffen van bijten te onderscheiden, zijn woorden als twitteraar-in-chi…
Opinie
De kerstvakantie zit er op, de sneeuwmannen zijn gesmolten, de kerstdiners verteerd en de speelplaatsen lopen weer vol. Talloze 2,5 jarigen zetten hun eerste stappen in het eerste kleuterklas, in instapklasjes of peuterklasjes. En maar goed ook. Kinderopvang en kleuteronderwijs liggen aan de basis van een leven lang leren, samenleven en ontdekken. Kind, ouder en samenleving baten er bij. Verpli…
Opinie
We zijn alweer een jaar ingerold met alarmerende ongelijkheidsstatistiek. Aangevoerd door ongelijkheidsgoeroe Piketty, melden onderzoekers dat ongelijkheid wereldwijd toeneemt omdat de inkomens en vermogens van de top 10 procent sneller groeien. Ook in het Westen stijgt de ongelijkheid, in de VS meer dan in Europa. De onderzoekers stellen dat ‘ongelijkheid kan leiden tot politieke, ec…
Opinie
Wij blikken graag met u terug op de realisaties en vaststellingen van het afgelopen jaar en wensen onze beleidsmakers lef en daadkracht toe. Er is maar één prioriteit, dat is om de toekomst van dit welvarend land te verzekeren. Dat vergt een visie op de lange termijn, de werkelijke moed om te veranderen, en om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. België …
Opinie
De overheid moet een keuze maken: toezichthouder en regulator spelen, of aandeelhouder zijn. Weten de politici nog wat de rol van de overheid is? Bij zijn inauguratie als Amerikaans president stelde Barack Obama dat het debat niet moet gaan over een grote tegenover een kleine overheid, maar over een overheid die wel of niet goed werkt. De overheid gebruikt veel instrumen…
Opinie