Itinera analyses

Het hele team van Itinera wenst u het allerbeste toe in 2017!Wij blikken graag met u terug op de realisaties en vaststellingen van het afgelopen jaar en wensen onze beleidsmakers lef en daadkracht toe. Dat ze zich niet laten leiden door emoties en negativisme maar trots zijn op ons welvarend land en dat ze die welvaart versterken door de ongelijkheid in het onderwijs en het gezinsbeleid weg te…
Info
Ons land is een kibbelende flagellant. Het blinkt uit in zelfkastijding met wederzijdse verwijten. Problemen verzanden en worden ziektes, ziektes woekeren en worden verval. De journalistieke hyperbool van een 'failed state' werd licht overgenomen. Tijdens de zoveelste variant van dat amechtige schouwspel werd vorige week gewezen op het koekoeksjong van de stijgende pensioenlasten, dat d…
Opinie
De centrale opdracht van het onderwijs: gelijke kansenIn ons rapport benaderen we op een nieuwe manier het begrip ‘gelijkheid’, zoals het in de evaluaties van de onderwijssystemen werd gedefinieerd. Vandaag de dag wordt het verplicht onderwijs door iedereen gepercipieerd als een vector van sociale emancipatie. Het scheppen van gelijke kansen is dan ook ee…
Analyse
Te snel subsidiëren van te jonge technologie is extra duur.Een sterk voorbereidend technologiebeleid verlaagt de factuur van de consument.Hernieuwbare energie is cruciaal voor de energietransitie maar heeft ook een prijs. De hoge subsidiekosten voor hernieuwbare energie verhogen de elektriciteitsrekening van de finale consument. Ook i…
Analyse
In de hedendaagse samenleving is een diploma secundair onderwijs (aso, tso, kso, bso) een belangrijke voorwaarde om de arbeidsmarkt succesvol te betreden en erin te blijven. Leerlingen onder 24 jaar die geen secundair onderwijs hebben voltooid en die niet langer aan onderwijs of training deelnemen, worden “vroegtijdige schoolverlaters” genoemd. Zij lopen het risico om zowel economis…
Analyse
Grote migrantengemeenschappen zijn goede inwoners van het land geworden. Hun hier geboren kinderen en kleinkinderen voelen zich Belg en zijn het ook, soms net zoals ze ook het gevoel hebben deel uit te maken van de cultuur van het herkomstland van hun ouders of grootouders. Dat is geslaagde migratie en goede integratie, tot stand gekomen in synergie tussen hun familie, onderwijs, lokale besture…
Opinie
In het jaarverslag van 2015 kan u een volledig overzicht vinden van de publicaties, lezingen, events en press coverage door en over het Itinera Institute in 2015. Naast de publicatie van de boeken 'Tax shift', 'Ongelijk maar fair', '#Radicalisme #Extremisme #Terrorisme' en 'Quel avenir pour nos pensions?', vonden talrijke events plaats in het Itinera House te Bru…
Info
Je ziet het veel tegenwoordig. Een lid van het establishment laat zich neerbuigend uit over groepen in de bevolking die zich laten leiden door 'populistische' neigingen. Het is inderdaad verleidelijk je vanuit Europa meewarig uit te laten over het fenomeen Donald Trump in de Verenigde Staten. Maar de echte vraag is hoe het zover is kunnen komen.Zou het kunnen dat diegenen die…
Opinie
Wij Belgen betalen véél belastingenDe fiscus roomt in België bijna 5 procentpunten meer af van wat onze economie ieder jaar genereert dan het gemiddelde van de eurozone. Als de belastingdruk in België even zwaar zou zijn als in onze buurlanden, zou het beschikbare inkomen van de Belgen en hun ondernemingen zowat 18 miljard euro hoger liggen.…
Info
'In een rechtsstaat kan godsdienst geen rechtsbron zijn', reageert Leo Neels op het opiniestuk 'De sharia staat wel boven de wet'.Is het niet opmerkelijk? Als het OCAD de Saoudische propaganda voor het wahabistisch salafisme in de Nationale Veiligheidsraad aanduidt als belangrijke dreiging, ontstaat er nauwelijks een rimpeling. Wanneer dat rapport weken later lekt , is het voo…
Opinie