Itinera analyses

Vandaag zijn de nieuwe PISA resultaten rond financiële geletterdheid beschikbaar. Itinera heeft hier niet op gewacht om een reflectie te maken over de noodzaak van financiële educatie, de gevolgen van lage financiële educatie in kaart te brengen en concrete aanbevelingen te formuleren. De nieuwe Itinera studie van Kristof De Witte (KUL, Itinera), Kenneth De Beckker (KUL) en Geert Va…
Analyse
Iedereen vertrouwd met strategievorming in complexe dossiers weet dat het proces allemaal begint bij het stellen van de goede vragen. Strategisch verantwoordelijken inzake logistieke activiteiten dienen zich regelmatig te bevragen hoe best omgaan met duurzaamheid. Hierbij komt onder meer efficiënt ruimtegebruik en leefbaarheid sterk naar voren. Het is de taak van economen om in te zoomen op sc…
Opinie
De kogel is door de kerk, de nieuwe transgenderwet is door de Commissie Justitie. Binnenkort hoort België niet langer bij de steeds korter wordende lijst landen waar sterilisatie vereist is om wettelijk van geslacht te veranderen. Meer zelfs, de hele procedure wordt ge-de-medicaliseerd. Transgender zijn is immers geen ziekte. Het Belgische recht wordt zo aangepast aan d…
Opinie
Oef! In het hartland van de Europese Unie, in de symboolnatie Frankrijk, wordt de machtige president dus niet de incarnatie van een donker, extreemrechts, half-xenofobisch, anti-Europees en antiliberaal ressentiment. We halen opgelucht adem. Maar daarmee is echt wel het beste gezegd. De score van Marine Le Pen in 2017 is bijna het dubbele van die van haar vader Jean-Mari…
Opinie
De N-VA herontdekt de communautaire agenda. Open VLD lanceert een visieboek. CD&V opent de campagne voor het Antwerpse burgemeesterschap. De sp.a gebruikt de bühne van 1 mei voor een ronde sociale beloftes. We kunnen er niet omheen: de verkiezingen zijn nog meer dan twee jaar verwijderd, maar de pre-campagne is al bezig. In Wallonië is de kiescampagne nooit gestopt, gegeven de kam…
Opinie
Toen eind vorig jaar het spijtige nieuws van een grote herstructurering bij ING België werd aangekondigd, deed ik een publieke oproep om daarvan het schoolvoorbeeld van moderne ontslagcultuur te maken. ING heeft middelen, de getroffen werknemers zijn inzetbaar, de economische context is gunstig, en er wordt al decennia gewroet om te stoppen met het vroegtijdig afschrijven van ervaren w…
Opinie
De fixatie op de loonkloof ontaardt in radicaal egalitarisme, de achterstelling van de vrouw in migrantengemeenschappen wordt genegeerd. Zullen we het even over de vrouwen hebben? Tussen het einde van de jaren 1970 en vandaag hebben meer dan 160 miljoen Westerse vrouwen de formele economie vervoegt. In Vlaanderen is het aantal werkende vrouwen in dezelfde periode verdubb…
Opinie
We zijn bijna honderd dagen in het presidentschap van Donald Trump. So far, so bad. Onheilsgeruchten over collusie met Russische verkiezingssabotage blijven aanhouden. Immigratiestop tweemaal mislukt. Gezondheidszorg terug naar af. Belastinghervorming tussen droom en budgettaire werkelijkheid. Geen spade die klaarstaat voor nieuwe infrastructuur. Geen steen die klaarligt voor d…
Opinie
Een echte pensioenhervorming moet verder gaan dan punctuele ingrepen. Ze moet op een geloofwaardige wijze gestalte geven aan een nieuw sociaal contract tussen de verschillende generaties.  De Commissie Pensioenhervorming had die nieuwe architectuur opgebouwd rond de invoering van een puntensysteem. In dit Standpunt brengen we de basisprincipes ervan nog eens in herinnering.
Analyse
‘De wereld ondergaat een wetenschappelijke en technologische revolutie’, aldus het eindrapport van een grote regeringscommissie. ‘De nieuwe technologie zal routinewerk en mechanisch werk overnemen. Belangrijke maatschappelijke veranderingen kunnen nodig zijn om mensen te laten omgaan met meer vrije tijd.’ Zo schreef de Amerikaanse Nationale Commissie voor Technologie, Automatisa…
Opinie