Itinera analyses

De fixatie op de loonkloof ontaardt in radicaal egalitarisme, de achterstelling van de vrouw in migrantengemeenschappen wordt genegeerd. Zullen we het even over de vrouwen hebben? Tussen het einde van de jaren 1970 en vandaag hebben meer dan 160 miljoen Westerse vrouwen de formele economie vervoegt. In Vlaanderen is het aantal werkende vrouwen in dezelfde periode verdubb…
Opinie
We zijn bijna honderd dagen in het presidentschap van Donald Trump. So far, so bad. Onheilsgeruchten over collusie met Russische verkiezingssabotage blijven aanhouden. Immigratiestop tweemaal mislukt. Gezondheidszorg terug naar af. Belastinghervorming tussen droom en budgettaire werkelijkheid. Geen spade die klaarstaat voor nieuwe infrastructuur. Geen steen die klaarligt voor d…
Opinie
Een echte pensioenhervorming moet verder gaan dan punctuele ingrepen. Ze moet op een geloofwaardige wijze gestalte geven aan een nieuw sociaal contract tussen de verschillende generaties.  De Commissie Pensioenhervorming had die nieuwe architectuur opgebouwd rond de invoering van een puntensysteem. In dit Standpunt brengen we de basisprincipes ervan nog eens in herinnering.
Analyse
‘De wereld ondergaat een wetenschappelijke en technologische revolutie’, aldus het eindrapport van een grote regeringscommissie. ‘De nieuwe technologie zal routinewerk en mechanisch werk overnemen. Belangrijke maatschappelijke veranderingen kunnen nodig zijn om mensen te laten omgaan met meer vrije tijd.’ Zo schreef de Amerikaanse Nationale Commissie voor Technologie, Automatisa…
Opinie
Eén van de meest hardnekkige mythes over de Verenigde Staten is de veronderstelling dat Amerika geen sociale zekerheid kent en sociale bescherming aan de markt overlaat. In werkelijkheid kent de VS een zeer uitgebreide welvaartsstaat die vaak meer kost dan zijn Europese tegenhanger. Neem nu gezondheidszorg. Daaraan besteedt geen enkel land ter wereld meer dan de VS. Maar liefst 17 proc…
Opinie
In de komende 15 jaar worden in Centraal-West Europa (CWE) veel oude elektriciteitscentrales gesloten. 80 tot 116 GW oud kapitaal zal de markt verlaten. Toch zal deze voorziene phase-out niet leiden tot fors hogere groothandelsprijzen voor elektriciteit in 2030. Indien de dalende trend van de elektriciteitsvraag zich bestendigt en gepaard gaat met een sterke groei van d…
Analyse
De overheidsuitgaven zijn de voorbije tien jaar met meer dan 60 miljard euro gestegen, waarvan 36 miljard door de sociale uitkeringen en ondanks lagere rentelasten. De regering-Michel heeft haar begrotingsdoelstellingen al met 10 miljard naar beneden bijgesteld. Voor echte besparingen bleken de politieke obstakels weer te groot. Er spelen heel wat mechanismen, waardoor burgers steeds me…
Opinie
De Europese staatshoofden en regeringsleiders doen deze week Rome en zijn Piazza del Campidoglio aan, alwaar België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Luxemburg zestig jaar geleden het begin van Europese economische en politieke eenmaking inzetten. Hun illustere voorgangers, waaronder Spaak en Adenauer, zouden zich de Europese Unie van 2017 nooit in…
Opinie
Op de dag na wereldpoëziedag denken we aan de aanslagen in Brussel, net een jaar geleden. 32 doden en talloze zwaargewonden zijn het waanzinnig resultaat van een al even waanzinnig motief: terreur met een dubieuze laag religieus vernis, wraak voor tien eeuwen geschiedenis, of voor een ongelukkige jeugd. Gepleegd door gek geworden jongeren – meer crimineeltjes dan terroristen – …
Opinie
Soms zijn de felle spots van een verkiezingsstrijd nodig om een fundamenteel maatschappelijk probleem uit de schaduw van politieke correctheid en fletse diplomatie te trekken. Het felle licht is de combinatie van verkiezingen in Nederland en een referendum in Turkije, uitgemond in een clash over een Turkse minister die toegang tot een politieke meeting op Nederlands grondgebied werd gew…
Opinie