Itinera analyses

De Europese staatshoofden en regeringsleiders doen deze week Rome en zijn Piazza del Campidoglio aan, alwaar België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Luxemburg zestig jaar geleden het begin van Europese economische en politieke eenmaking inzetten. Hun illustere voorgangers, waaronder Spaak en Adenauer, zouden zich de Europese Unie van 2017 nooit in…
Opinie
Op de dag na wereldpoëziedag denken we aan de aanslagen in Brussel, net een jaar geleden. 32 doden en talloze zwaargewonden zijn het waanzinnig resultaat van een al even waanzinnig motief: terreur met een dubieuze laag religieus vernis, wraak voor tien eeuwen geschiedenis, of voor een ongelukkige jeugd. Gepleegd door gek geworden jongeren – meer crimineeltjes dan terroristen – …
Opinie
Soms zijn de felle spots van een verkiezingsstrijd nodig om een fundamenteel maatschappelijk probleem uit de schaduw van politieke correctheid en fletse diplomatie te trekken. Het felle licht is de combinatie van verkiezingen in Nederland en een referendum in Turkije, uitgemond in een clash over een Turkse minister die toegang tot een politieke meeting op Nederlands grondgebied werd gew…
Opinie
Uitingsvrijheid houdt in dat je méér uitingen verkiest boven een verbod om te spreken. Toch krijgen Turkse ministers in West-Europese rechtsstaten spreekverbod. Hoe zijn beide te rijmen? Spreekverbod is de uitzondering, nooit de regel. Best heb je immers zo veel mogelijk uitingen, zelfs van misplaatste of omstreden opinies: je kan altijd antwoorden met je eigen argumen…
Opinie
Peking is weer het toneel van het Nationaal Volkscongres, de barometer van de macht in China. Opvallend is de talrijke aanwezigheid van grote fortuinen. Ruim tweehonderd topondernemers maken hun opwachting als parlementsleden. Tel daar nog de vette vissen van de vele Chinese staatsbedrijven bij. Het communistische volkscongres is een kapitalistisch miljardairscongres. Mao draait zich …
Opinie
UNIA moest fataal een deel van het probleem worden, en heeft het moeilijk om eerder een deel van de oplossing te zijn. Dat is immers het vraagstuk van elke instelling die maar één objectief voor ogen moet houden: de verleiding om te radicaliseren is groot. Er is niets tegen een radicale opstelling tegen discriminatie, maar een publieke overheidsinstitutie die zulke vraagstukken moet …
Opinie
Hoe politici mandaten opstapelden in de raden van bestuur van allerlei intercommunales en instellingen was al jaren bekend. Het leek een Belgisch natuurfenomeen, immuun voor elke verontwaardiging van vertwijfelde burgers. Tot de Waalse Publifin-affaire de taalgrens overwaaide en er geen dag meer voorbijgaat zonder ophef over de cumul. Het toont een onderhuids …
Opinie
‘In een rechtsstaat kan godsdienst geen rechtsbron zijn’, reageert Leo Neels op het opiniestuk ‘De sharia staat wel boven de wet’. Is het niet opmerkelijk? Als het OCAD de Saoudische propaganda voor het wahabistisch salafisme in de Nationale Veiligheidsraad aanduidt als belangrijke dreiging, ontstaat er nauwelijks een rimpeling. Wanneer dat rappor…
Opinie
In moeilijke tijden met een toenemende onzekerheid moeten we kunnen rekenen op betrouwbare en efficiënte instellingen. Burgers hebben dan immers meer dan ooit behoefte aan een vangnet dat hun vrees wegneemt om in een situatie van kwetsbaarheid of verval terecht te komen. Dat vereist een efficiënte staat die de tekortkomingen van de markten lenigt en voorwaarden creëert om weer snel te kunnen…
Analyse
Al maanden raast er een storm van verontwaardiging over de praktijken bij het Waalse Publifin. Politici en mandatarissen lieten zich onder meer betalen  voor hun fictieve aanwezigheid in adviesraden van de Luikse intercommunale. Het conglomeraat heeft ook het Waalse kabelbedrijf Voo in zijn portefeuille, is actief in de energiesector, de media en de IT-sector. Vlaamse v…
Opinie