Itinera analyses

België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van de verwer…
Analyse
Het boek ‘De geslaagde school’ biedt een gedegen, objectieve en heldere kijk op het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in ons land. Het onderscheidt zich door haar economisch perspectief op het onderwijs, en het nemen van recente cijfers en feiten als uitgangspunt. In een context van toenemende heterogeniteit in de leerlingenpopulatie, focust het boek op de dubbele opdracht van …
Ons land heeft een probleem met ondernemerschap. Economisch onderzoek en historische analyse tonen aan dat de attitude tegenover ondernemers en ondernemerschap in het algemeen een cruciale rol speelt in een voorspoedige ontwikkeling van de economie. Innovatie en economische vernieuwing zijn sterker in maatschappijen waar de maatschappelijke attitudes tegenover ondernemerschap gunstiger zijn. Ee…
Analyse
Een basisinkomen voor iedereen is een sympathiek idee dat steun vindt van de linker- tot de rechterzijde. Itinera onderzocht het idee in de diepte. Kloppen de argumenten? Bewijzen de experimenten die men inroept dat een Universeel Basisinkomen werkt? Hoe zou het er uitzien, en is het betaalbaar? En als het betaalbaar zou zijn, is het dan wenselijk om de actieve welvaartsstaat te bevolken met pe…
Analyse
In sectoren die fors digitaliseren, ondervinden we er de gevolgen van. Denk aan onze relatie met onze bank: ongeveer elk aspect van hoe de bank met ons handelde is ingrijpend gewijzigd. We bankieren nu online, printen (als we dat nog doen) onze eigen afschriften, en beginnen te betalen met onze smartphone. Cash wordt, langzaam maar zeker, een bezienswaardigheid. En de overheid? Tax on Web func…
Analyse
Ook in België is er nog laaggeletterdheid: één procent van de inwoners kan zijn naam zelfs niet schrijven. Waarom laten onderwijshervormingen hen in de kou staan, vraagt Simon Ghiotto zich af. We hebben een uitstekend onderwijsstelsel, maar pijnpunten – of verbeterpunten – zijn niet ver te zoeken, zoals Marc Swyngedouw en Dirk Ja…
Opinie
Heel wat landen hebben hun economische veiligheid in een beleid gegoten. Ook in België dringt zich dat op. Voor een handelsnatie als de onze moeten veiligheidsbelangen, een open economie en een aantrekkelijk investeringsklimaat worden verzoend in een coherente strategie. Na de zomer van 2016 begon de hele Wetstraat te hyperventileren. Het Chinese State Grid wou…
Opinie
In sectoren die fors digitaliseren, ondervinden we er de gevolgen van. Denk aan onze relatie met onze bank: ongeveer elk aspect van hoe de bank met ons handelde is ingrijpend gewijzigd. We bankieren nu online, printen (als we dat nog doen) onze eigen afschriften, en beginnen te betalen met onze smartphone. Cash wordt, langzaam maar zeker, een bezienswaardigheid. Met ons ziekenfonds hebbe…
Persbericht
Tien jaren zijn verstreken sinds de toxische combinatie van rommelkredieten en beleggingsproducten de grootste financiële crisis ooit provoceerde, die op haar beurt de eerste wereldwijde recessie sinds de Tweede Wereldoorlog inluidde. Hoe moeten we die dramatische kapitalistische Apocalyps gedenken? Voor de financiële sector is veel veranderd: veel meer regulering en veel meer toezich…
Opinie