Itinera analyses

België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van de verwer…
Analyse
Ons land heeft een probleem met ondernemerschap. Economisch onderzoek en historische analyse tonen aan dat de attitude tegenover ondernemers en ondernemerschap in het algemeen een cruciale rol speelt in een voorspoedige ontwikkeling van de economie. Innovatie en economische vernieuwing zijn sterker in maatschappijen waar de maatschappelijke attitudes tegenover ondernemerschap gunstiger zijn. Ee…
Analyse
Het boek ‘De geslaagde school’ biedt een gedegen, objectieve en heldere kijk op het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in ons land. Het onderscheidt zich door haar economisch perspectief op het onderwijs, en het nemen van recente cijfers en feiten als uitgangspunt. In een context van toenemende heterogeniteit in de leerlingenpopulatie, focust het boek op de dubbele opdracht van …
Na de val van het communisme realiseerden westerse wereldleiders het politieke equivalent van het einde van de geschiedenis. De Sovjet-Unie transformeerde in een losse confederatie met een democratisch en kapitalistisch Rusland aan het hoofd. China omarmde het staatskapitalisme en de globalisering. Op het Europese vasteland verdampte het Ijzeren Gordijn. Tien Oost- en Centraal-Europese …
Opinie
Een tijd geleden gaf ik een lezing over de europolitiek aan de Universiteit Antwerpen nadat Herman Van Rompuy zijn ervaringen als voorzitter van de Europese Raad had meegegeven. Erg opvallend was zijn uitspraak dat de Europese leiders alleen handelen als drie voorwaarden vervuld zijn: ze moeten met de rug tegen de muur staan, in de afgrond kijken én het mes op de keel hebben.
Opinie
In het midden van de jaren 1970 ging de werkende Belg rond de 64 jaar met pensioen. Vanaf de tweede helft van hetzelfde decennium begonnen we ineens vroeger met pensioen te gaan. Tot op de dag van vandaag gaapt gemiddeld een kloof van vier jaar tussen de feitelijke en de officiële pensioenleeftijd; een record. Die kanteling heeft een naam: brugpensioen. Ingevoerd als een tijdelijke cri…
Opinie
Begin 2017 werd angstvallig uitgekeken naar de verkiezingen in Nederland en Frankrijk voor de zomer en Duitsland erna. De ongerustheid was evident na het disruptieve brexitreferendum en de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Ondertussen zijn we een jaar verder. In Nederland is het kabinet-Rutte III geïnstalleerd, Frankrijk heeft met Emmanuel Macron opnieuw een energieke president …
Opinie
Als academicus heb ik het voorrecht bij tijd en wijl in het buitenland te kunnen vertoeven om de geest te voeden, de pen te scherpen en België even te vergeten. Wanneer ik daarna weer aansluit bij de heimat, treft mij vaak hoezeer wij vastzitten in oude ideologische klei die elders al lang naar de bodem van de geschiedenis is weggezakt. Het was deze keer weer van dat. O…
Opinie
We hebben deze legislatuur regelmatig een halfslachtig debat zien opflakkeren over het pensioenbeleid. Heel wat minder krantenkoppen verschenen er over het beheer van de gezondheidszorg. Nochtans is dit voor de toekomst op vele vlakken een heel wat complexere uitdaging. Het Federaal Planbureau verwacht inzake de overheidsuitgaven voor geneeskundige verzorging tegen 2060 …
Opinie
Weinig zaken zijn belangrijker voor de welvaart dan de groei van de economische productiviteit. De mate waarin dezelfde input meer output genereert, is de sleutel voor algemene vooruitgang en voor het opvangen van de vergrijzingskosten. Trage productiviteitsgroei zet de handrem op winsten, lonen, investeringen en overheidsmiddelen. Het mag dan ook verbazen dat het recentste rapport van …
Opinie