Itinera analyses

België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van de verwer…
Analyse
Ons land heeft een probleem met ondernemerschap. Economisch onderzoek en historische analyse tonen aan dat de attitude tegenover ondernemers en ondernemerschap in het algemeen een cruciale rol speelt in een voorspoedige ontwikkeling van de economie. Innovatie en economische vernieuwing zijn sterker in maatschappijen waar de maatschappelijke attitudes tegenover ondernemerschap gunstiger zijn. Ee…
Analyse
Het boek ‘De geslaagde school’ biedt een gedegen, objectieve en heldere kijk op het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in ons land. Het onderscheidt zich door haar economisch perspectief op het onderwijs, en het nemen van recente cijfers en feiten als uitgangspunt. In een context van toenemende heterogeniteit in de leerlingenpopulatie, focust het boek op de dubbele opdracht van …
Discriminatieverboden zijn rare beestjes. Ze verbieden bedrijven en organisaties onderscheiden te maken op basis van bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, religie of etniciteit. Ze willen identiteitsneutraliteit, vanuit de premisse dat man of vrouw, jong of oud, katholiek of moslim, blank of zwart, allemaal irrelevante of onwenselijke parameters van personeelsbeleid zijn. Tot daar hun offici…
Opinie
De factuur van de vier belangrijkste chronische aandoeningen  in de EU loopt op tot  bijna € 500 miljard of ongeveer 35% van de totale uitgaven aan gezondheidszorg.  Naast deze directe medische kost is er een hoge indirecte niet-medische kost – voornamelijk als gevolg van verliezen in productie en productiviteit – van € 321 miljard in 2015 (2,2 % van het Europese BBP). Het potentieel…
Info
Wat doen we met het zoveelste debacle rond brugpensioen, deze keer bij de warenhuisketen Carrefour? Brugpensioen – ook met de nieuwe slogan van ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ (SWT) – blijft dienen om sociale vrede bij herstructurering af te kopen met inactiviteit zonder veel inkomensverlies. Zolang het systeem bestaat, zullen vakbonden en ontslagenen het willen e…
Info
Het is tussen de plooien gevallen van de nieuwsgaring maar daarom is het niet minder belangrijk. De Duitse minister van financiën Olaf Scholz maakte recent bekend dat Duitsland een voorstel op tafel heeft gelegd van een Europees stelsel van werkloosheidsverzekering. Dit om de eurozone meer veerkrachtig te maken voor economische schokken. Scholz zei in Der Spiegel (
Opinie
We zouden ons allemaal moeten interesseren aan het vrije en open debat. De vraag is of de huidige tijd daar nog genoeg ruimte voor laat. Allerlei fenomenen maken het in elk geval niet evident. Zo zijn er de bubbles waar mensen in zitten en die hen nauwelijks in contact  brengen met mensen met andere opvattingen via werkelijke conversatie. Er wordt daarvoor naar …
Opinie
Wat te denken van president Trump die de G7-top in Canada eerst 10 op 10 geeft en enkele uren later volledig torpedeert en de Canadese premier de huid vol scheldt, allemaal via Twitter? Voorbij de boertige machostijl, geeft Trump de zes andere G7-naties een realiteitscheck. Hij vindt de groep van Westerse democratische industrielanden onbelangrijk, getuige zijn late verschijning en verv…
Opinie
De Belgische arbeidsmarkt staat al vele jaren in paradoxale spreidstand tussen massawerkloosheid en openstaande vacatures. Die mismatch tussen vraag en aanbod wordt een wurggreep wanneer goede conjunctuur en uitstromende babyboomers vacatures naar een hoger plateau tillen. Het is dus begrijpelijk dat de regering Michel een arbeidsdeal beoogt die daaraan een oplossing wil…
Opinie