Evenementen

Prof. Marc De Vos en Simon Ghiotto over het basisinkomen

Het ‘basisinkomen’ staat in de belangstelling: als antwoord op technologie die jobs vernietigt, als methode voor meer kansen en minder armoede, of als alternatief voor de welvaartsstaat. Professor Marc De Vos en Simon Ghiotto onderzochten of een basisinkomen betaalbaar is en het ons meer rust zou brengen. Hun bevindingen schreven ze neer in het boek ‘Basisinkomen tussen droom en werkelijkheid’. Dit boek biedt een nuchtere en kritische analyse van wat intussen een echt modefenomeen is geworden. Het contesteert zowel de wenselijkheid als de haalbaarheid van een basisinkomen.

De auteurs argumenteren dat een basisinkomen geen gepast antwoord biedt op de economische of sociale uitdagingen van onze tijd. Ze identificeren een frontale botsing tussen het basisinkomen en het sociaal contract waarop onze sociale zekerheid en ons economisch model zijn gebaseerd. Ze zien in het basisinkomen een instrument dat ons kansenbeleid en onze welvaart eerder bedreigt dan ondersteunt.

Marc De Vos is directeur van denktank Itinera en doceert arbeidsrecht, Europees recht en rechtsstaat aan de UGent en de VUB. Hij is auteur en coauteur van diverse boeken, waaronder De Verlichting uit evenwicht (2016), Ongelijk maar fair (2015), After the meltdown (2010) en Van baanzekerheid naar werkzekerheid (2007).

Simon Ghiotto is master in de economie. Als fellow bij Itinera voert hij onderzoek rond sociaal beleid, gezinsbeleid en armoede. Hij is auteur van het boek De Staat van het Gezin (2016).