Evenementen

Débat: L’ allocation universelle, entre rêve et réalité

Itinera a le plaisir de vous inviter à son débat ‘Le revenu universel, entre rêve et réalité’ le 4 octobre 2017 à l’école supérieure Odisee, aula 0105, Stormstraat 2 à Bruxelles (17h30 – 19h00).

Le ‘revenu universel de base’ suscite un grand intérêt. Peut-il apporter une réponse aux problèmes sociaux persistants ? Est-ce une nécessité à l’heure de la robotisation ? Est-ce la clé d’un État-providence efficace ? Pendant cet évènement, deux nouveaux livres, apportant chacun une vision différente, seront abordés. Le Marc De Vos et Simon Ghiotto offriront une analyse critique, distinguant faits, fiction, et faisabilité. Philippe Van Parijs lui, brossera un tableau général du revenu universel qu’il dépeindra comme profondément souhaitable. 

Programme

17h30 – 17h45: Accueil

17h45 – 18h00: Le revenu universel à la loupe. Prof. Dr Marc De Vos (Itinera et UGent), co-auteur de ‘Revenu universel entre rêve et réalité’ (Itinera, 2017).

18h00 – 18h15: Pourquoi le revenu universel ? Prof. Dr Philippe Van Parijs (UCLouvain et KU Leuven), président du Conseil consultatif international du Basic Income Earth Network, et co-auteur avec Yannick Vanderborght de ‘Basic Income. A radical proposal for a free society and a sane economy’ (Harvard UP, 2017).

18h15 – 19h00: Débat avec Marc De Vos, Simon Ghiotto et Philippe Van Parijs.

L’événement se déroulera en néerlandais et en français. 

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous pour cet événement. La participation est gratuite mais les places sont limitées.

Debat: Basisinkomen tussen droom en werkelijkheid

Itinera nodigt u graag uit op 4 oktober 2017 voor het Itinera-debat ‘Basisinkomen tussen droom en werkelijkheid’ in hogeschool Odisee, aula 0105, Stormstraat 2 in Brussel (17.30 – 19.00 uur).

 Het ‘universeel basisinkomen’ staat in grote belangstelling. Kan het basisinkomen een antwoord zijn op hardnekkige sociale problemen? Is het een noodzaak voor het robottijdperk? Is het de methode voor een efficiënte welvaartsstaat? Tijdens dit event komen twee nieuwe boeken met twee verschillende visies aan bod. Prof. dr. Marc De Vos en Fellow Simon Ghiotto geven een kritische analyse die feiten, fictie en haalbaarheid centraal stelt. Prof. dr. Philippe Van Parijs biedt een breed beeld waarin universeel basisinkomen als fundamenteel wenselijk wordt verdedigd.  

Programma

17.30 – 17.45 uur: Ontvangst

17.45 – 18.00 uur: Het basisinkomen gewikt en gewogen. Prof. dr. Marc De Vos (Itinera en UGent), co-auteur van ‘Basisinkomen tussen droom en werkelijkheid’(Itinera, 2017).

18.00 – 18.15 uur: Waarom het basisinkomen? Prof. dr. Philippe Van Parijs (UCLouvain en KU Leuven), voorzitter van International Advisory Board van het Basic Income Earth Network, en co-auteur met Yannick Vanderborght van ‘Basic Income. A radical proposal for a free society and a sane economy’ (Harvard UP, 2017).

18.15 – 19.00 uur: Debat met Marc De Vos, Simon Ghiotto en Philippe Van Parijs.

Het event vindt plaats in het Nederlands en het Frans.

Wij hopen van harte u te kunnen verwelkomen voor dit event. De deelname is gratis maar de plaatsen zijn beperkt.

Lezing: De geslaagde school – Wat moet en kan er beter in ons onderwijs?

Onderwijs is belangrijk op individueel niveau omdat het mensen in staat stelt om succesvol in het leven te evolueren en om later succes te bereiken. Door kansen te verruimen stelt onderwijs iedereen in staat om een leven te leiden volgens zijn persoonlijke aspiraties. Onderwijs is daarnaast belangrijk voor de economische groei en sociale welvaart van een land en zijn regio’s.

In deze lezing gaat Kristof De Witte in op de segregatie in ons onderwijsstelsel. Hij maakt duidelijk dat excellentie en gelijke kansen niet tegenstrijdig zijn, net als gelijkheid en sociale mobiliteit hand in hand gaan. Daarnaast gaat hij dieper in op schoolse falen, waar voor België de jaarlijkse kost van vroegtijdig schoolverlaten geschat wordt op 4,2 miljard euro. De risicogroepen worden geïdentificeerd en concrete actiepunten worden voorgesteld.

Kristof De Witte is hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij is er directeur van het onderzoekscentrum ‘Leuven Economics of Education Research’ en programmadirecteur van de Specifieke Lerarenopleiding Economie. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, waar hij de leerstoel ‘Effectiveness and Efficiency of Educational Innovations’ bekleedt. Hij is tot slot Visiting Fellow bij de denktank Itinera, waar hij samen met Jean Hindriks het boek ‘De geslaagde school’ schreef. Het boek gaat dieper in op de verschillen tussen het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs, en biedt een economisch perspectief op het onderwijs.