Evenementen

Prof. Stijn Ronsse over de maakindustrie van de toekomst in België

België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van de verwerkende nijverheid zoals wij deze kennen, aan te kondigen. Wat is de toekomst van de maakindustrie in België? Itinera publiceerde onlangs een rapport over de maakindustrie en het belang ervan. http://www.itinerainstitute.org/nl/artikel/de-maakindustrie-van-de-toekomst-belgie/

Stijn Ronsse is professor aan de Universiteit van Gent. Hij behaalde een master in Geschiedenis en Economie en is doctor in de toegepaste economische wetenschappen. Hij specialiseerde in het kwantificeren van causaliteit, internationale handel, markontwikkeling en strategische keuzes van industriën. Voor Itinera werkte hij aan een project over de toekomst van de industrie in België. Momenteel combineert hij zijn positie aan de UGent met een consultantpositie, waarin hij werkt rond innovatie, competitiviteit en regionale ontwikkeling.