Evenementen

Leo Neels: Hoe ver reikt uitingsvrijheid?

Normen en waarden spelen een rol in de grote debatten die deze tijden beheersen. Er wordt weer veel over ons samenlevingsmodel gesproken, maar weinig over wat dat dan inhoudt.

Institutionele, persoonlijke, politieke en wettelijke vrijheden zoals de scheiding der machten, de democratie en de mensenrechten zijn vandaag evidenties voor ons, en we beseffen ook dat die voor iedereen, en altijd gelden. Dat vergt dat rationaliteit – uitwisseling van argumenten – voorgaat op emotie… in het publiek debat lijkt dat steeds moeilijker.
Vele burgers zijn gedesoriënteerd, en in landen die deze instituties en waarden kennen – de meest welvarende landen van de wereld –  zijn ook overal populistische partijen, van extreem links én rechts nu, die surfen op onbehagen en ressentiment.
Hoe ver reikt uitingsvrijheid, en wat kan de rol zijn van godsdienstvrijheid?

Leo Neels is jurist en Algemeen Directeur van de denktank Itinera. Hij was actief als advocaat – bij Loeff Claeys Verbeke en Allen & Overy. Hij was ook directeur-generaal van VTM, voorzitter van de Raad van Bestuur van Belga, algemeen directeur van pharma.be en professor in Media- en Communicatierecht (KU Leuven en UAntwerpen). Vandaag doceert hij Media- en Communicatierecht aan de UAntwerpen, is hij lid van de Senaat van de KU Leuven en voorzitter van de Advisory Board van het Healthcare Management Centre van Vlerick Business School.

Hij is mede-auteur van ‘De Verlichting uit Evenwicht?


Cover De Verlichting uit Evenwicht?