Boeken

Hoe kan kinderbijslag een hefboom voor de kansen van kinderen zijn? Waarom is goede kinderopvang meer dan veilige bewaring? Hoe creëren we een beleid voor gezinnen van de 21ste eeuw? We zijn bijna allemaal opgegroeid in een gezin. Velen van ons zijn ouders. Het klassieke gezin bestaat echter al lang niet meer. Het is vervangen door een waaier aan gezinsvo…
Boek
Madrid, Londen, Parijs … en onze eigen hoofdstad, 22 maart 2016 – de aanslagen in het hart van België en van Europa. Het veiligheidsbeleid staat op scherp en we beroepen ons voor het eerst in lange tijd opnieuw op ‘normen en waarden’, op de traditie van ‘de Verlichting’ en op ‘de moderniteit’. Maar weinigen benoemen de beginselen van de grote verlichte denkers en de betek…
Boek
Overal in het rijke westen neemt de ongelijkheid toe. Ook in België regent het aanklachten, frustratie en ongenoegen over de ongelijkheid. Maar waar komt die ongelijkheid precies vandaan? Is ze goed of slecht? In een belangrijk nieuw boek ‘Ongelijk maar fair’, dat verschijnt op zaterdag 3 oktober, geeft Marc De Vos een positief wereldbeeld van kansen, mensen, diversiteit en verdiens…
Boek
Het debat over belastinghervormingen wordt al te vaak gedomineerd door buikgevoel en vooroordelen. Tijdelijke effecten of oppervlaktefenomenen vallen meer op, waardoor mensen zich erop blindstaren en de onderliggende elementen uit het oog verliezen. Dit boek bekijkt de problematiek rond openbare financiën los van alle verhitte discussies en vanuit een uniek economisch perspectief. Via o…
Boek
De Syriëstrijders zijn niet weg te denken uit het nieuws. Het jaar 2015­ is nu al het jaar van de terreur in Europa. De aanslagen in Parijs, Kopenhagen en de dodelijke raid in Verviers hebben ons wakker geschud. Wat is radicalisme en waarin verschilt het van extremisme en terrorisme? Is het de schuld van de islam? Moeten we bang zijn? En vooral: wat kunnen we doen om het radicalisme en…
Boek
Wat de pensioenen betreft, moeten we vaststellen dat er een en ander is misgelopen.  Ondanks de verschillende waarschuwingen die al verschillende decennia worden herhaald,  hebben we niets gedaan om op structurele wijze ons pensioensysteem aan te passen aan de vergrijzing en de sociaaleconomische wijzigingen van de 21e eeuw. Het fenomeen van de vergrijzing is niet nieuw. Het aantal gep…
Boek
België, ooit een emigratieland, is sinds een halve eeuw vooral een magneet voor immigranten. Wat de verhoudingsgewijze, jaarlijkse absorptie betreft van nieuwe immigranten moet België niet onderdoen voor klassieke migratienaties zoals de Verenigde Staten of Canada. Nergens in Europa is de achterstelling van niet-Europese immigranten en hun nakomelingen groter dan in België. Deze negat…
Boek
Het stof van ‘de moeder aller verkiezingen’ is gaan liggen. De realiteit is terug. Na Cyprus staat België voor de grootste begrotingsinspanning van de hele eurozone. Behalve in Luxemburg, stijgen de pensioenkosten nergens sneller dan bij ons. Elke groeivertraging geeft instant een groot begrotingsprobleem. Budgettair realisme staat beleidsdurf echter niet in de weg. Als de federale en de r…
Boek
De komende decennia zullen steeds minder werkende mensen steeds meer niet-meer-werkende mensen moeten onderhouden. Als we niets doen, is dit niet houdbaar. Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom en senior fellow van de onafhankelijke denktank Itinera, roept in dit boek België op om het probleem kordaat aan te pakken. Het is nog niet te laat, maar het is wel heel dringend. Wat hij zegt is…
Boek
Wonen wordt alsmaar duurder, zowel voor wie wil kopen als voor wie wil huren. Johan Albrecht en Rob Van hoofstat stellen in de nieuwe Itinera studie vast dat de vraag naar bijkomende woningen jaarlijks stijgt terwijl de nieuwbouwproductie daalt. De krapte op de woonmarkten neemt toe en weegt door op de woonprijzen. Er zijn dringend maatregelen nodig om de betaalbaarheid op de woon- en hu…
Boek