De staat van het gezin

Boek

Hoe kan kinderbijslag een hefboom voor de kansen van kinderen zijn?
Waarom is goede kinderopvang meer dan veilige bewaring?
Hoe creëren we een beleid voor gezinnen van de 21ste eeuw?

We zijn bijna allemaal opgegroeid in een gezin. Velen van ons zijn ouders. Het klassieke gezin bestaat echter al lang niet meer. Het is vervangen door een waaier aan gezinsvormen in een multiculturele samenleving. Het gezinsbeleid is er nog niet in geslaagd die evolutie te volgen. Dat weegt door: de paden van kinderen in onze maatschappij lopen zeer ongelijk.

Inzetten op gezinsbeleid en investeren in jonge kinderen voorkomt achterstelling in onderwijs, werk en economie. Een modern gezinsbeleid, op maat van elk gezin, verandert bijvoorbeeld kinderopvang in voorschools onderwijs. Het verandert kinderbijslagfondsen in familieloketten, met een gezinscentrum dat diensten voor gezinnen onder één dak samenbrengt.

Dit boek biedt een duidelijke visie op een gezinsbeleid dat kansen en verantwoordelijkheid combineert. Het reikt handvatten aan voor een echte hervorming die alle gezinnen ten goede komt. Voor de toekomst, voor onze kinderen.

Verkrijgbaar in de boekhandel

Online bestellen

Auteur

Simon Ghiotto

Simon Ghiotto heeft een Master in de Economie (economisch beleid) van de Universiteit van Gent, waarvoor hij ook een jaar in Istanbul heeft gestudeerd, en een Master in de Economie (ontwikkelings- en internationale economie) van de Universiteit van Namen en de Université Catholique de Louvain-La-Neuve (UCL). Hij voert onderzoek rond Sociaal Beleid en is auteur van het boek over gezinsbeleid De Staat van het Gezin/L’État de la Famille (2016). Dit werd in 2016 genomineerd voor Le Prix du Livre Politique. Daarnaast zet hij zich ook in binnen SODAjobs vzw, een organisatie die scholen begeleidt inzake gedragsverandering van leerlingen met bijzondere aandacht voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude.