Basisinkomen tussen droom en werkelijkheid

Het ‘basisinkomen’ staat in de belangstelling: als antwoord op technologie die jobs vernietigt, als methode voor meer kansen en minder armoede, of als alternatief voor de welvaartsstaat. Dit boek biedt een nuchtere en kritische analyse van wat intussen een echt modefenomeen is geworden. Het contesteert zowel de wenselijkheid als de haalbaarheid van een basisinkomen.

De auteurs argumenteren dat een basisinkomen geen gepast antwoord biedt op de economische of sociale uitdagingen van onze tijd. Ze identificeren een frontale botsing tussen het basisinkomen en het sociaal contract waarop onze sociale zekerheid en ons economisch model zijn gebaseerd. Ze zien in het basisinkomen een instrument dat ons kansenbeleid en onze welvaart eerder bedreigt dan ondersteunt.

Een nieuw boek van Prof. dr. Marc De Vos (directeur Itinera) en Fellow Simon Ghiotto.

Verkrijgbaar in de boekhandel

Online bestellen

Auteur

Simon Ghiotto

Simon Ghiotto heeft een Master in de Economie (economisch beleid) van de Universiteit van Gent, waarvoor hij ook een jaar in Istanbul heeft gestudeerd, en een Master in de Economie (ontwikkelings- en internationale economie) van de Universiteit van Namen en de Université Catholique de Louvain-La-Neuve (UCL). Hij voert onderzoek rond Sociaal Beleid en is auteur van het boek over gezinsbeleid De Staat van het Gezin/L’État de la Famille (2016). Dit werd in 2016 genomineerd voor Le Prix du Livre Politique. Daarnaast zet hij zich ook in binnen SODAjobs vzw, een organisatie die scholen begeleidt inzake gedragsverandering van leerlingen met bijzondere aandacht voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude.

Marc De Vos

Marc De Vos (°1970) is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licencié en droit social (ULB) en Master of Laws (Harvard University). Hij is de directeur van Itinera en doceert arbeidsrecht, Europees recht en inleiding tot de rechtsstaat aan de UGent, de VUB en als gastdocent aan buitenlandse universiteiten. Hij schrijft, onderwijst, spreekt en debatteert over thema’s van arbeidsrecht, Europese integratie, arbeidsmarkt, pensioenen, gezondheidszorg, vergrijzing en de welvaartsstaat, zowel nationaal als internationaal en zowel in academische, professionele als beleidskringen, evenals in de media. Zijn recentste publicaties handelen over geluk, kapitalisme, globalisering en ongelijkheid.