De Geslaagde School

Het boek ‘De geslaagde school’ biedt een gedegen, objectieve en heldere kijk op het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in ons land. Het onderscheidt zich door haar economisch perspectief op het onderwijs, en het nemen van recente cijfers en feiten als uitgangspunt.

In een context van toenemende heterogeniteit in de leerlingenpopulatie, focust het boek op de dubbele opdracht van het onderwijs: excellentie en sociale mobiliteit. Het gebruikt internationale vergelijkingen en verwijst naar bewezen evidentie in het buitenland. Op die manier komt het tot enkele verrassende vaststellingen, zoals het onrustwekkende verband tussen de werking van de sociale lift en ongelijkheid op school, of tussen de werking van de sociale lift en succes op school.

Het boek snijdt ook verscheidene fundamentele thema’s aan die het vanuit een originele invalshoek belicht: gelijke kansen, sociale mix, vroegtijdig schoolverlaten, aansluiting met de arbeidsmarkt, financiële educatie en financiering van het leerplichtonderwijs. Voor elk thema wordt een vergelijking tussen het Nederlandstalig en het Franstalig onderwijssysteem gemaakt, met op het einde van elk hoofdstuk enkele concrete beleidsvoorstellen.

Het boek komt uit op 15 september. Schrijf je hier in om het als één van de eersten te ontvangen.