Analyse en stappenplan lokaal ouderenbeleid: van bedreiging naar opportuniteit

Analyse

De uitdagingen voor lokaal ouderenbeleid zijn enorm. Velen van ons gaan ervan uit dat we op onze oude dag in België een mooi traject zullen kunnen doorlopen van aangepaste woon- en zorgvormen. Dit strookt echter niet met de realiteit van het huidige tekort in aanbod van alle types van ouderenvoorzieningen. De ene gemeente is hierbij al wat beter gepositioneerd dan de andere. De uitbreiding die tegen 2025 en nadien zou moeten worden gerealiseerd roept de vraag op hoe we dit alles in de komende jaren gaan bijbenen. Itinera onderzoekt deze uitdaging en formuleert oplossingen op het lokale beleidsniveau. Voor de data van uw gemeente, ga naar http://www.nieuwsblad.be/extra/rusthuizen