Over Itinera

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen. De focus van onze denktank ligt op duurzame economische groei en sociale bescherming.

Lees verder

Aanbevolen

'In een rechtsstaat kan godsdienst geen rechtsbron zijn', reageert Leo Neels op het opiniestuk 'De sharia staat wel boven de wet'.Is het niet opmerkelijk? Als het OCAD de Saoudisc…
Opinie

Boeken

Hoe kan kinderbijslag een hefboom voor de kansen van kinderen zijn? Waarom is goede kinderopvang meer dan veilige bewaring? Hoe creëren we een beleid voor gezinnen van de 21ste eeuw?…
De vraag die de burger wel eens besluipt is of verkozenen door het volk wel voldoende aandacht hebben voor grotere uitdagingen die ons op de langere termijn bedreigen. Er bestaat genoeg academisch onderzoek dat aantoont dat slechts weinig landen hiertoe goed uitgerust zijn. De weg van de minste weerstand is duidelijk voor menigeen om zich te richten op de waan van de dag. Welke politicus die met d…
Opinie
De digitale uitdaging in het onderwijsSinds de digitale technologie onze samenleving binnengedenderd kwam, heeft ze onze levenswijze grondig veranderd. De leerlingen die nu onze scholen bevolken, zijn van jongs af met de digitale wereld vertrouwd. Digitale technologie maakt integraal deel uit van hun manier van leven en communiceren. Maar zijn onze scholen mee met di…
Analyse
We zijn bijna allemaal opgegroeid in een gezin. Velen van ons zijn ouders. Het klassieke gezin bestaat echter al lang niet meer. Het is vervangen door een waaier aan gezinsvormen in een multiculturele samenleving. Het gezinsbeleid is er nog niet in geslaagd die evolutie te volgen. Dat weegt door: de paden van kinderen in onze maatschappij lopen zeer ongelijk.Inzetten op gezinsbeleid …
Info

Meest gelezen

In moeilijke tijden met een toenemende onzekerheid moeten we kunnen rekenen op betrouwbare en efficiënte instellingen. Burgers hebben dan immers meer dan ooit behoefte aan een vangnet dat hun vrees w…
Analyse
Het hele team van Itinera wenst u het allerbeste toe in 2017!Wij blikken graag met u terug op de realisaties en vaststellingen van het afgelopen jaar en wensen onze beleidsmakers lef en daadkracht…
Info
Commentaren over Trump gaan vooral over zijn plannen om handelsverdragen te heronderhandelen. De 45ste Amerikaanse president heeft erg goed aangevoeld dat een deel van de…
Opinie

Itinera YouTube Channel