Over Itinera

Itinera is gesloten van 24 tot en met 28 mei.

Itinera formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen. In onze onderzoeken en open debatten streven we altijd naar constructieve langetermijnoplossingen.

Lees verder

Aanbevolen

Vandaag zijn de nieuwe PISA resultaten rond financiële geletterdheid beschikbaar. Itinera heeft hier niet op gewacht om een reflectie te maken over de noodzaak van financiële educatie, d…
Analyse

Boeken

Hoe kan kinderbijslag een hefboom voor de kansen van kinderen zijn? Waarom is goede kinderopvang meer dan veilige bewaring? Hoe creëren we een beleid voor gezinnen van de 21st…
Boek
We zijn bijna honderd dagen in het presidentschap van Donald Trump. So far, so bad. Onheilsgeruchten over collusie met Russische verkiezingssabotage blijven aanhouden. Immigratiestop tweemaal mislukt. Gezondheidszorg terug naar af. Belastinghervorming tussen droom en budgettaire werkelijkheid. Geen spade die klaarstaat voor nieuwe infrastructuur. Geen steen die klaarligt voor d…
Opinie
Een echte pensioenhervorming moet verder gaan dan punctuele ingrepen. Ze moet op een geloofwaardige wijze gestalte geven aan een nieuw sociaal contract tussen de verschillende generaties.  De Commissie Pensioenhervorming had die nieuwe architectuur opgebouwd rond de invoering van een puntensysteem. In dit Standpunt brengen we de basisprincipes ervan nog eens in herinnering.
Analyse
‘De wereld ondergaat een wetenschappelijke en technologische revolutie’, aldus het eindrapport van een grote regeringscommissie. ‘De nieuwe technologie zal routinewerk en mechanisch werk overnemen. Belangrijke maatschappelijke veranderingen kunnen nodig zijn om mensen te laten omgaan met meer vrije tijd.’ Zo schreef de Amerikaanse Nationale Commissie voor Technologie, Automatisa…
Opinie

Meest gelezen

In moeilijke tijden met een toenemende onzekerheid moeten we kunnen rekenen op betrouwbare en efficiënte instellingen. Burgers hebben dan immers meer dan ooit behoefte aan een vangnet dat hun vree…
Analyse
Donald Trumps eerste werkdag als Amerikaans president was nog niet om, of het eerste vrijhandelsakkoord was al gesneuveld. Verwonderlijk is het niet, een van de belan…
Opinie
Het Coördinatie-orgaan voor de Dreigingsanalyse, OCAD, waarschuwt in duidelijke termen voor een wahabistisch en salafistisch missioneringsapparaat, …
Opinie

Itinera YouTube Channel